Search results

  1. Het vijfde nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan de Belgische luchtvaartindustrie. Ook in dit nummer: Een boeiende carrière - De kernenergie De consumptie van de Belgische huishoudens Focus op de
  2. Het vierde nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan de problemen in de geschreven pers. La place du marché dans l’économie belge Problemen in de geschreven pers over de kleinhandel in kranten en
  3. Het derde nummer van Trefpunt Economie is volledig gewijd aan het Wetboek van economisch recht Het eerste ontwerp van Wetboek De evolutie van het ontwerp van Wetboek van economisch recht Draagwijdte en
  4. Het tweede nummer van Trefpunt Economie bevat 5 artikels: Energieprijs en energiearmoede Le SEC 95 - Une exploration de la comptabilité nationale Studie export - Hoe kan het buitenland bijdragen tot