Ondernemingsloket

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Om erkend te worden, moet het loket aan een aantal voorwaarden voldoen. De acht bestaande loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het gehele land.

Algemeen

Taken

Lijst erkende ondernemingsloketten

Erkenning als ondernemingsloket

Algemeen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging werd op 1 juli 2003 de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in het leven geroepen. De KBO is een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat. Ze wordt up-to-date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren (= initiatoren).

Op 1 juli 2003 zijn ook de erkende ondernemingsloketten gestart. Zij zijn een aanspreekpunt voor ondernemingen en voeren een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.

Taken

De ondernemingsloketten hebben volgende opdrachten:

 • via hun infrastructuur de dienstverrichters toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun dienstenactiviteiten en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun dienstenactiviteiten;
 • de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO,
 • onderzoek van een aantal verplichte voorafgaande machtigingen bij die inschrijving:
  • de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid),
  • de machtiging voor ambulante handel,
  • de machtiging voor kermisactiviteiten,
  • de beroepskaart voor vreemdelingen,
  • de vergunning slager-spekslager,
 • afleveren van uittreksels uit de KBO,
 • innen voor rekening van de Schatkist van de rechten die verschuldigd zijn,
 • de gegevens van de syndici van verenigingen van mede-eigenaars inschrijven in de KBO,
 • dienstverrichters en afnemers informatie geven over:
  • de eisen die gelden inzake procedures en formaliteiten voor de toegang tot en uitoefening van activiteiten,
  • de adresgegevens van de bevoegde instanties;
  • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;
  • de rechtsmiddelen bij geschillen;
  • de adresgegevens van verenigingen of instanties waar dienstverrichters en afnemers praktische bijstand kunnen krijgen.

Naast deze taken kunnen de ondernemingsloketten die dat wensen, nog andere diensten verlenen aan de zelfstandigen. Hier wordt gedacht aan dienstverlening i.v.m.:

 • samenstellen van dossiers,
 • indienen van een grote diversiteit van dossiers, vooral voor:
  • vergunningen,
  • registraties,
  • enz.

Voor die diensten kunnen de loketten zelf een vergoeding vaststellen.

Het loket mag zich daarbij niet begeven op het terrein dat bij wet is voorbehouden voor bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen uit de economische sector.

De ondernemingsloketten zorgen ervoor dat bepaalde gegevens toegankelijk zijn voor het publiek, en dit kosteloos voor de bestuursdiensten van de:

 • staat,
 • gemeenschappen,
 • gewesten,
 • provincies en gemeenten,
 • eventueel nog andere door de Koning aan te duiden instellingen en organisaties.

Ze bewaren de archieven. De loketten mogen echter de gegevens die ze verzamelen in uitvoering van hun wettelijke opdracht, in geen geval commercialiseren.

Lijst erkende ondernemingsloketten

Momenteel zijn acht ondernemingsloketten erkend (met de gegevens van de maatschappelijke zetel van elk loket):

Benaming

Adres van de maatschappelijke zetel

ACERTA ONDERNEMINGSLOKET vzw

Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65 - 1020 Brussel

Website:http://www.acerta.be/Externe link

XERIUS ONDERNEMINGSLOKET vzw

Vesaliusstraat 31 - 1000 Brussel

Website: http://www.xerius.beExterne link

EUNOMIA vzw

Kolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel
Adm. zetel: Oudenaardsesteenweg 7 - 9000 Gent

Website: http://www.eunomia.be/nlExterne link

FORMALIS vzw

Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel

Website: http://www.formalis.be/Externe link

SECUREX ONDERNEMINGSLOKET

Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel

Website: http://www.securex.be/Externe link

PARTENA ONDERNEMINGSLOKET vzw

Kartuizersstraat 45 - 1000 Brussel

Website: http://www.partena-professional.be/Externe link

ZENITO ONDERNEMINGSLOKET vzw

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Website: https://www.zenito.be/Externe link

U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET vzw

Chaussée de Marche 637 - 5100 Wierde

Website: http://www.ucm.be/Externe link

Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren over het ganse land. U heeft verschillende zoekmogelijkheden:

Erkenning als ondernemingsloket

De erkenning wordt toegekend of geweigerd door de minister bevoegd voor de Middenstand. Ze is vijf jaar geldig en hernieuwbaar.

De minister kan de erkenning ambtshalve intrekken of schorsen, wanneer het loket de wettelijke en reglementaire voorwaarden niet naleeft. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie controleert de loketten en houdt er toezicht op.

Het lastenboek (PDF, 1.04 MB) voor de ondernemingsloketten geeft een overzicht van de voorwaarden en verplichtingen onder andere met betrekking tot: 

 • de erkenning;
 • uitrusting;
 • de medewerkers;
 • de financiële verplichtingen;
 • de toegankelijkheid;
 • het erkenningsdossier.

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Ondernemingsloketten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-Beleid
Dienst Ondernemingsloketten

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 83 32
Fax: 02 277 98 77
Mail: ol@economie.fgov.be