Table of Contents

  Het ondernemingsloket is het centrale contactpunt voor starters en bestaande ondernemingen om de administratieve formaliteiten te vervullen.

  Als u een eenmanszaak begint, moet u zich eerst wenden tot een erkend ondernemingsloket. Voor een vennootschap is de eerste stap in de meeste gevallen de notaris, gevolgd door de neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel; om uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen helemaal af te ronden, moet u daarna nog naar een ondernemingsloket gaan.

  Rol van het ondernemingsloket

  Het ondernemingsloket vervult verschillende taken:

  • het gaat na of u voldoet aan de wettelijke eisen om de door u gewenste activiteit  te mogen uitoefenen;
  • het zorgt voor uw (verplichte) inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • het kan in uw plaats bepaalde administratieve formaliteiten afhandelen, zoals:
  • uw identificatie bij de btw of de RSZ regelen;
  • verschillende toelatingen aanvragen (FAVV, SABAM, …).

  Daarnaast bieden de loketten ook nog andere diensten aan zoals:

  • de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen (elke ondernemingsloket beschikt over een verbonden sociaalverzekeringsfonds);
  • de aansluiting bij een verbonden sociaal secretariaat;
  • de verstrekking van advies bij de oprichting van uw project;
  • de opstelling van dossiers voor subsidieaanvragen;
  • opleidingen;
  • een begeleiding tijdens de eerste activiteitsmaanden, enz.

  Voor die aanvullende diensten staat het de loketten vrij om zelf hun tarieven te bepalen.

  Inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

  De Kruispuntbank van Ondernemingen(KBO) is een databank met alle basisidentificatiegegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden. Elke onderneming en haar vestigingseenheden moeten ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Die verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen en is van toepassing ongeacht of u de activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent.

  De inschrijving moet gebeurd zijn vóór de start van de activiteiten.

  Eenmaal ingeschreven krijgt uw onderneming een ondernemingsnummer , dat gebruikt wordt om haar te identificeren ten aanzien van de overheid.

  Economische activiteit - NACE-code

  Bij de inschrijving van de activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebruiken de ondernemingsloketten de NACE-codes.

  De ondernemingsloketten kunnen echter moeilijkheden ondervinden bij de keuze van de NACE-code voor specifieke activiteiten. In dat geval nemen ze contact op met de FOD Economie die hen advies zal geven over de te gebruiken codes.

  Raadpleeg ook de lijst van de activiteiten waarvoor de FOD Economie al advies heeft gegeven (PDF, 232.5 KB).

  Of een opzoeking uitvoeren met behulp van de zoekmoduel voor de Nacebel codes:

  NACE Search

  Inschrijving van een eenmanszaak

  Handels- en ambachtsondernemingen

  Het ondernemingsloket controleert uw ondernemersvaardigheden.

  Als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet om de activiteit uit te oefenen, waarmee u wilt beginnen, gaat het ondernemingsloket over tot de registratie van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot haar inschrijving als handels- of ambachtsonderneming. Hierdoorimage krijgt u een ondernemingsnummer toegewezen.

  Als uw onderneming niet aan de voorwaarden voldoet of als een verplicht document ontbreekt, kan het loket de inschrijving weigeren. Het loket moet de weigering motiveren. In geval van weigering kunt u een nieuwe aanvraag indienen, die wel aan de vereiste voorwaarden voldoet, of beroep aantekenen bij de Vestigingsraad van het bevoegde gewest.

  De inschrijving kost 88,50 euro, één vestigingseenheid inbegrepen, plus 88,50 euro per bijkomende vestigingseenheid (dat is de prijs in 2019, maar ze wordt jaarlijks aangepast aan de index.)

  Niet-handelsonderneming naar privaatrecht

  Als uw dossier volledig is, schrijft het ondernemingsloket u in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Het loket hoeft niet altijd uw ondernemersvaardigheden te onderzoeken. Uw beroepsorganisatie (orde, instituut of kamer) moet dat in sommige gevallen doen; als u voldoet, voert ze dat gegeven in de KBO in.

  De eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met alle vestigingseenheden is gratis voor niet-handelsondernemingen naar privaatrecht. Elke wijziging nadien is betalend (88,50 euro per vestigingseenheid in 2019; de prijs wordt jaarlijks aangepast aan de index).

  Inschrijving van een vennootschap

  Vennootschappen worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen bij de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel Op dat moment krijgen zij hun ondernemingsnummer. Daarna moet de onderneming naar een ondernemingsloket om de hoedanigheid van handels-, ambachtsonderneming of niet-handelsondernemingen naar privaatrecht te laten opnemen in de KBO.

  Als het ondernemingsloket de inschrijving van de hoedanigheid als handels- of ambachtsonderneming weigert, kunt u beroep aantekenen bij de Vestigingsraad van het bevoegde gewest.

  De inschrijving kost 88,50 euro, één vestigingseenheid inbegrepen, plus 88,50 euro per bijkomende vestigingseenheid (dat is de prijs in 2019, maar ze wordt jaarlijks aangepast aan de index.)

  Voor de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht bestaat er een uitzondering. De eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met alle vestigingseenheden is gratis voor niet-handelsondernemingen naar privaatrecht. Elke wijziging nadien is betalend (88,50 euro per vestigingseenheid begin 2019; de prijs wordt jaarlijks aangepast aan de index).

  Naast de hoedanigheid (handelshoedanigheid of niet-handelshoedanigheid naar privaatrecht) en de vestigingseenheden, schrijft het ondernemingsloket ook andere gegevens in, zoals de activiteiten en bankrekeningnummers.

  Inschrijving in de KBO van buitenlandse ondernemingen

  Als een buitenlandse onderneming activiteiten wil uitoefenen in België en er zich wil vestigen, heeft ze verschillende opties: ze kan een bijkantoor, een filiaal of een vestigingseenheid oprichten.

  Het bijkantoor

  Juridisch gezien is een bijkantoor, in de zin van het Belgische Wetboek van vennootschappen, geen afzonderlijke entiteit. Het bijkantoor en de buitenlandse onderneming zijn een en dezelfde onderneming/entiteit.

  De onderneming die een bijkantoor opent in België, krijgt een ondernemingsnummer bij inschrijving van dat kantoor in de KBO, dat wordt toegekend door de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

  Vervolgens moet ze zich wenden tot een ondernemingsloket van haar keuze om zich als handels-, ambachts- of niet-handelsonderneming naar privaatrecht in de KBO te laten inschrijven.

  Het filiaal

  Juridisch gezien is dat een afzonderlijke entiteit van de buitenlandse onderneming, met eigen rechtspersoonlijkheid (anders dan bij het bijkantoor). De gekozen juridische vorm is in dat geval een Belgische rechtsvorm (nv, bvba enz.).

  Het in België gevestigde filiaal krijgt bij zijn inschrijving in de KBO een ondernemingsnummer van de griffie van de rechtbank van koophandel. Vervolgens moet ze zich wenden tot een ondernemingsloket van haar keuze om zich als handels-, ambachts- of niet-handelsonderneming naar privaatrecht in de KBO te laten inschrijven.

  De vestigingseenheid

  Bepaalde buitenlandse ondernemingen kunnen activiteiten uitoefenen van op een adres in België, zonder daarvoor een bijkantoor of filiaal te hoeven oprichten. In dat geval oefenen zij hun activiteiten uit in België via een vestigingseenheid (bijvoorbeeld: werkplaatsen, fabrieken, winkels, verkooppunten, kantoren, …).

  Een onderneming met alleen een vestigingseenheid in België krijgt van het ondernemingsloket bij de inschrijving van die vestigingseenheid in de KBO haar ondernemingsnummer.

  Wat als er iets verandert?

  Veranderingen (ander of nieuw adres van de vestigingseenheid, telefoonnummer, activiteit, ...), moet u binnen één maand bij een ondernemingsloket laten inschrijven. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingeschreven gegevens in de KBO. Sommige wijzigingen zijn betalend, andere zijn gratis.

  Sommige wijzigingen/aanpassingen kunt u zelf gratis doen met de MyEnterpriseimage-toepassing. U vindt een algemeen overzicht van alle aanpassingsmogelijkheden op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen op de pagina “KBO - Gegevens verbeteren.

  Voor alle aanpassingen kan uw ondernemingsloket u alle nuttige informatie verstrekken.

  Waar vindt u een ondernemingsloket?

  Er zijn momenteel acht erkende ondernemingsloketten. De ondernemingsloketten hebben samen ongeveer 200 lokale kantoren verspreid over heel België. U kunt uw ondernemingsloket vrij kiezen,image waar uw bedrijf gevestigd is, heeft geen belang.

  Meer informatie over de ondernemingsloketten en hun kantoren.

  Laatst bijgewerkt
  3 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Prijzenobservatorium - Lichte versnelling van de totale inflatie in 2018 in België

  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  3. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?