Kruispuntbank van Ondernemingen

Logo de la BCE / Logo van de KBO

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten.

Sommige gegevens van de KBO zijn voor iedereen toegankelijk met de onlinetoepassing Public Search .

Daarnaast levert de KBO diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen. Ondernemingen kunnen ook sommige gegevens van andere ondernemingen opvragen voor commercieel gebruik.

Voor ondernemingsloketten en overheidsdiensten zijn er afzonderlijke toegangen tot de gegevens van de KBO voorzien.

Evolutie

De KBO is voortdurend in beweging. Om de administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen te blijven bevorderen, worden nieuwe mogelijkheden toegevoegd en bestaande diensten verbeterd. Voor informatie over nieuwe ontwikkelingen in het gegevensbeheer van de KBO klikt u hier.

KBO

Beheersdienst KBO

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Beheersdienst van de KBO

Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contact center 0800 / 120 33 
Helpdesk 02 / 277 64 00
email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Openingsuren:
09:00 - 12:00
14:00 - 16:00