Kruispuntbank van Ondernemingen

Logo de la BCE / Logo van de KBO

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt door en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn opgenomen.

Opdracht

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden zijn opgeslagen. De Beheersdienst KBO is belast met het opnemen, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van de KBO-gegevens. De KBO is één van de initiatieven die de Belgische overheid genomen heeft om de werking van de overheidsdiensten efficiënter te maken en om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en dit door het principe van de éénmalige inzameling van gegevens toe te passen.

Voordelen voor ondernemingen

Dankzij de KBO is de administratieve last voor ondernemingen sterk verminderd. KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Aan iedere onderneming en vestigingseenheid kent KBO een uniek identificatienummer toe. Met behulp van dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens over ondernemingen en vestigingseenheden uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat de ondernemer slechts één keer eenzelfde gegeven aan de overheid moet overmaken.

Aanbod

De beheersdienst van de KBO streeft ernaar om de ondernemingsgegevens zo transparant en open mogelijk te beheren. Daarvoor heeft hij specifieke diensten ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen.

Diensten voor iedereen

Beschikbaar stellen van gegevens

KBO stelt zijn publieke gegevens beschikbaar aan iedereen, en dit op verschillende manieren om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende noden en technische capaciteiten van allen.Sommige van deze diensten, zoals de toepassingen Public search, de mobile toepassing en open data, zijn gratis. Andere diensten zoals de web services Public search en het volledige publieke gegevensbestand dat ter beschikking gesteld wordt voor hergebruik, zijn betalend.

Doorhaling van adressen

Ondernemingen laten soms na om hun adreswijziging te registreren. In dit geval kan een aanvraag tot doorhaling van het adres in de KBO ingediend worden. Deze procedure kan echter niet gebruikt worden door de ondernemingen die nalaten hun verplichtingen na te komen, maar bestaat enkel voor derden die hier gevolgen (kunnen) van ondervinden.

Diensten voor ondernemingen

Een aantal diensten worden specifiek aangeboden aan ondernemingen.


Private Search is een toepassing waarmee personen de gegevens van de ondernemingen waarin ze een wettelijke functie uitoefenen, kunnen raadplegen en bepaalde ervan onmiddellijk kunnen aanpassen. Die personen kunnen ook een gemandateerde aanduiden om dit in hun plaats te doen.

Correcties van gegevens die dateren van voor 1 juli 2003 ( voor handelsondernemingen), of van voor 30 juni 2009 (voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht), kunt u laten verbeteren via formulieren.

De diensten die beschreven staan onder de rubriek “diensten voor iedereen” kunnen uiteraard ook gebruikt worden door ondernemingen.

Diensten voor besturen en overheden

Een aantal toepassingen werden specifiek ontwikkeld voor besturen, overheden, diensten en andere instanties die toegang moeten hebben tot de KBO-gegevens in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdracht. Deze kunnen toegang tot de KBO-gegevens aanvragen door middel van een toegangsformulier.

De KBO web interface (KBOwi) zorgt ervoor dat alle gegevens van een onderneming in de KBO kunnen worden geconsulteerd, ingeschreven, aangepast of verbeterd.

Alle functionaliteiten van de web interface zijn ook realiseerbaar via web services. Op deze manier kunnen de gegevens van KBO eenvoudig geïntegreerd worden in de eigen toepassingen.

KBO Select laat toe om op eenvoudige manier lijsten te maken van gegevens. Alle basisgegevens van de KBO zijn in deze toepassing beschikbaar. De lijst wordt samengesteld op basis van filters.

Een extract is een bestand met gegevens over ondernemingen en vestigingseenheden. Zowel volledige bestanden als wijzigingsbestanden worden ter beschikking gesteld.

De diensten die beschreven staan onder de rubriek “diensten voor iedereen” kunnen uiteraard ook gebruikt worden door besturen, overheden, diensten en andere instanties.

KBO

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link