Voor kmo’s is het niet altijd eenvoudig om een professioneel krediet te verkrijgen bij een bank of kredietbemiddelaar. De wet over kmo-financiering voorziet kmo’s van een aantal rechten die hen helpen en beschermen tijdens het proces van kredietverlening.  

De rechten van kmo’s bij hun kredietaanvraag worden op de pagina de wet over kmo-financiering in detail uiteengezet.

Een algemeen overzicht van de rechten en tools van kmo’s bij een kredietaanvraag vindt u op de pagina Krediet aanvragen voor uw kmo: rechten en tools.

Financiering en ondersteuning voor kmo’s op gewestelijk, nationaal en Europees niveau

Europese, nationale en gewestelijke actoren bieden tools en ondersteuning aan om zo de toegang tot financiering van kmo’s te vergemakkelijken. Zo geeft de tool Ready4Credit een indicatie van de sterke en zwakke punten van hun kredietaanvraagdossier op basis van de belangrijkste criteria die de banken hanteren.

Steun aan kmo’s op gewestelijk niveau

De steun aan ondernemingen, met inbegrip van financieringsoplossingen die hen worden aangeboden, is een regionale bevoegdheid. Hieronder vindt u de aanspreekpunten naargelang uw geografische locatie. 

Steun aan kmo’s op nationaal niveau

Sommige actoren behoren tot het nationale niveau.

 Op Europees niveau

Steun aan kmo’s op Europees niveau

De Europese Unie biedt ook een reeks initiatieven en programma's om de kmo’s en ondernemers te ondersteunen en om hun toegang tot financiering te vergemakkelijken.

Ready4Credit

Een ijzersterk dossier hebben is noodzakelijk voordat u een aanvraag indient bij een financiële instelling. Om de ondernemingen bij dat proces te ondersteunen, heeft de FOD Economie een online applicatie ontwikkeld: Ready4Credit. Die toepassing geeft u om een indicatie van de sterke en zwakke punten van uw kredietaanvraagdossier, op basis van de belangrijkste criteria die de banken hanteren.

Laatst bijgewerkt
1 december 2023