Table of Contents

  Het toepassingsgebied van de intellectuele eigendomsrechten is heel ruim. Hieronder vallen immers benamingen, visuele tekens, kunstwerken, utilitaire creaties, modecreaties, technische uitvindingen, planten, websites, enz.

  Allereerst bepaalt u welk intellectueel eigendomsrecht van toepassing kan zijn op een bepaald object. Voor elk van deze rechten gelden immers specifieke regels: zo moet u bijvoorbeeld niet in alle gevallen voorafgaande toestemming tot gebruik vragen, zijn de beschermingsvoorwaarden voor een octrooi niet dezelfde als voor het auteursrecht; is de beschermingstermijn verschillend, gelden andere vormvoorschriften, enz.

  Deze pagina wil u helpen om te bepalen welk recht van toepassing is: auteursrecht of octrooirecht? Merkenrecht of tekeningen- en modellenrecht?

  Let wel, het gaat telkenmale slechts om voorbeelden. Indien u twijfelt over de beschermingsmogelijkheid voor een bepaald teken of een specifieke creatie, dan is het aangewezen een deskundige inzake intellectuele rechten te raadplegen.

  Geschriften en andere literaire creaties

  • Romans, essays, gedichten, theaterstukken, krantenartikelen, blogs, reisgidsen, gebruiksaanwijzingen, de titel van een werk en alle andere geschriften kunnen worden beschermd door het auteursrecht.

  Visuele en audiovisuele sector 

  • Tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, handschriften, stripverhalen, videospellen, foto’s, bouwwerken, illustraties, tekenfilms, video’s, films (fictie of documentaires), televisieseries, hedendaagse kunstwerken, … kunnen worden beschermd door het auteursrecht
  • Logo’s of tekeningen kunnen worden beschermd door het auteursrecht en/of door het merkenrecht en/of door het tekeningen- en modellenrecht.

  Muzieksector

  • Klassieke of populaire muziek, opera’s, liedjes, woorden en teksten van muziekwerken, jingles, gsm-tunes, muziek in mp3 of andere digitale formaten kunnen worden beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten.
  • De uitvoeringen van musici of zangers kunnen worden beschermd door de naburige rechten.

  Showbusiness

  • Choreografieën, toneelstukken, circus- of goochelacts, musicals, … kunnen worden beschermd door het auteursrecht.
  • De uitvoeringen door dansers, acteurs, circusartiesten of andere uitvoerende kunstenaars kunnen worden beschermd door de naburige rechten.

  Design 

  Informatieverstrekkers (media) 

  Wetenschap en onderwijs 

  • Wetenschappelijke publicaties, essays, statistische tabellen, syllabi, pedagogisch materiaal, PowerPoint-presentaties, online cursussen, … kunnen worden beschermd door het auteursrecht.

  Informatica 

  Techniek 

  • Computerprogramma’s kunnen worden beschermd door het auteursrecht, en in sommige gevallen (indien het computerprogramma een technische uitvinding impliceert) door het octrooirecht.
  • Technische uitvindingen, zoals een nieuw materiaal of product, een efficiëntere machine, een beter productieproces, … kunnen worden beschermd door een octrooi

  Chemie en farmacie 

  Planten en biologie 

  • Nieuwe plantenrassen kunnen worden beschermd door een kwekersrecht.
  • De specifieke eigenschappen van planten, die voortkomen uit genetische manipulatie kunnen worden beschermd door een octrooi.
  • Bacteriën of andere genetisch gewijzigde micro-organismen kunnen worden beschermd door een octrooi.
  • De specifieke functie van een gensequentie (menselijk, dierlijk of plantaardig) kan worden beschermd door een octrooi.
  • Biotechnologische uitvindingen kunnen worden beschermd door een octrooi.

  Commerciële tekens 

  • De naam van producten of diensten kan worden beschermd door het merkenrecht.
  • Het logo van een onderneming of de logo’s die op producten worden aangebracht, kunnen worden beschermd door het auteursrecht of door het merkenrecht.
  • De vorm van een product of de verpakking ervan kunnen worden beschermd door het merkenrecht of het tekeningen- en modellenrecht.
  • De kleur waarmee een product of dienst geïdentificeerd wordt, kan worden beschermd door het merkenrecht.
  • De jingle of de muzikale compositie waarmee een product of dienst wordt geïdentificeerd, kunnen worden beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht.
  • Reclameslogans en ander promotiemateriaal kunnen worden beschermd door het auteursrecht en/of het merkenrecht.
  • Producten die uit een bepaalde streek komen of aan bepaalde criteria voldoen, kunnen worden beschermd onder de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.
  • Kwaliteitslabels kunnen worden beschermd als collectief merk.
  • De naam van een onderneming of vennootschap kan worden beschermd als handelsnaam en/of vennootschapsnaam (deze beschermingsvormen vallen strickt genomen niet onder het intellectuele eigendomsrecht).
  Laatst bijgewerkt
  25 juni 2024