Boek VI WER - art. VI.41 WER

Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst of een aanbod, mag de onderneming geen gebruik maken van standaardopties om zijn uitdrukkelijke toestemming te krijgen voor elke extra betaling boven de vergoeding voor de contractuele hoofdverbintenis van de onderneming.

Wanneer de onderneming niet het uitdrukkelijk akkoord van de consument heeft verkregen, maar deze toestemming heeft afgeleid door het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen om extra betaling te vermijden, heeft hij recht op terugbetaling van de betaalde bedragen.

Laatst bijgewerkt
1 april 2019

Laatste nieuws voor dit thema