Table of Contents

  Voor de sluiting van de overeenkomst

  De onderneming moet de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier die is aangepast aan de gebruikte vorm van communicatie op afstand informeren over de precontractuele informatie (PDF, 291.79 KB).

  Als de onderneming of haar informatieverplichtingen over de extra kosten en andere kosten inbegrepen in de totale prijs of over de kosten voor het terugzenden van de goederen niet respecteert, dan moet de consument niet betalen voor deze kosten.

  De bewijslast voor de naleving van de informatieverplichting ligt bij de onderneming. Voor de verplicht te verstrekken informatie over het herroepingsrecht, kan de onderneming gebruik maken van het modelformulier “Modelinstructies voor herroeping” (bijlage 1, boek VI WER). De onderneming die deze instructies correct ingevuld verstrekt aan de consument, heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen omtrent het herroepingsrecht (opgenomen in artikel VI.45, §1, 8°, 9° en 10° WER).

  Modelformulier downloaden (DOCX, 14.51 KB)

  Onlinemarkplaatsen

  Naast de bovenvermelde informatieverplichtingen, moeten onlinemarktplaatsen nog bijkomende precontractuele informatie verstrekken aan de consument (artikel VI.45/1 WER). Het betreft o.a. informatie over de parameters die worden gebruikt voor de bepaling van de rangschikking van de aanbiedingen die de consument krijgt na een zoekopdracht. Daarnaast moet de consument ook worden geïnformeerd over de hoedanigheid van diegene die goederen, diensten of digitale inhoudt aanbiedt op de online marktplaats: is dat een onderneming of niet? Als dit geen onderneming is, dan moet de consument worden geïnformeerd dat de wetgeving inzake consumentenbescherming niet van toepassing is.

  Wat is een onlinemarktplaats?

  Als consument kunt u online via bijvoorbeeld een website of een applicatie goederen of diensten aankopen bij een andere onderneming of bij een andere consument. Denk onder meer aan de online platformen zoals Facebook Marketplace, tweedehands.be, bol.com, Amazon, eBay, enzovoort.

  Een onlinemarktplaats is een dienst waarbij gebruik wordt gemaakt van software, zoals een website of een applicatie, en die consumenten toelaat overeenkomsten op afstand te sluiten met andere ondernemingen of consumenten (art. I.8, 41° WER).

  Wetgeving  

  Uitnodiging tot aankoop

  Bij een uitnodiging tot aankoop, d.w.z. wanneer een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product vermeldt, de consument in staat stelt om een aankoop te doen, moet de onderneming hem substantiële informatie verstrekken voorafgaand aan het bestelproces:

  • de kenmerken van het product;
  • de identiteit van de onderneming en zijn geografisch adres; 
  • de totale prijs en de wijze van betaling;
  • op het moment van de validatie van een betalende bestelling door de consument door te klikken op een knop, moet de knop in kwestie de consument duidelijk meedelen dat hij moet betalen, ook al is dat pas later;
  • de wijze van levering, uitvoering en het beleid over klachtenbehandeling;
  • het bestaan van een herroepings- of annulatierecht.

  Bijvoorbeeld: bij de verkoop van een concertticket via het internet moet de totale prijs vermeld worden voor het bestelproces.

  De onderneming verstrekt die informatie aan de consument op een manier die is aangepast aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, in een duidelijke en begrijpelijke taal.

  Voor zover die informatie verstrekt wordt op een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail, USB-stick of cd), moet ze leesbaar zijn.

  Wetgeving  

  Verbod op standaardopties (vooraf aangeduid)

  Voordat de consument door een overeenkomst of een aanbod gebonden is, mag de onderneming geen gebruikmaken van standaardopties om de uitdrukkelijke toestemming van de consument te krijgen voor elke extra betaling boven op de vergoeding voor de contractuele hoofdverbintenis van de onderneming.

  Als de onderneming niet de uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft verkregen, maar die toestemming heeft afgeleid door gebruik te maken van standaardopties die de consument moet afwijzen om extra betaling te vermijden, dan heeft de consument recht op terugbetaling van de betaalde bedragen.

  Wetgeving  

  Gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn

  Als de consument wil dat de verrichting van diensten aanvangt tijdens de herroepingstermijn, dan moet hij daar uitdrukkelijk om vragen bij de onderneming.

  Stel dat een consument een overeenkomst op afstand sluit met een onderneming voor de bouw van een carport, garage of bijgebouw. De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de afsluiting van het contract op afstand en duurt 14 dagen. De consument kan echter uitdrukkelijk verzoeken om de werken al voor het einde van die termijn aan te vatten. Ook in dat geval kan hij zich nog uit de overeenkomst terugtrekken, zelfs al zijn de werken intussen al begonnen, op voorwaarde dat hij dat binnen voormelde 14 dagen doet, te rekenen vanaf de sluiting van het contract. Hij moet echter wel betalen voor het werk dat intussen al uitgevoerd werd, voor zover hij hiervan in kennis werd gesteld vooraleer de overeenkomst gesloten werd.

  Die bepaling is eveneens van toepassing wanneer de consument wenst dat de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming, aanvangt tijdens de herroepingstermijn.

  Wetgeving  

  Verbod op overmatig aanrekenen voor het gebruik van betaalmiddel

  Bij gebruik van een betaalmiddel mag de onderneming de consument geen vergoedingen aanrekenen die hoger zijn dan de kosten die de onderneming moet dragen voor het gebruik van die betaalmiddelen.

  Wetgeving  

  Verbod op overmatig aanrekenen van telefoonoproepen over een reeds gesloten overeenkomst

  Als de telefoonoproepen van de consument betrekking hebben op een reeds gesloten overeenkomst, mag de onderneming hem niet de inhoud van de oproep aanrekenen boven op de prijs van de oproep.

  Als de consument bijvoorbeeld naar de klantendienst van een winkel belt over een probleem met een toestel dat hij zonet gekocht heeft, dan mag die communicatie niet via een betaalnummer verlopen. Het moet om een normaal of een gratis nummer gaan.

  Wetgeving  

  Laatst bijgewerkt
  25 mei 2022

  Laatste nieuws voor dit thema