Naast de wettelijke bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER) moeten de leveranciers van gas en elektriciteit voldoen aan de bepalingen van het akkoord “De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt” (PDF, 439.02 KB).

Voor telefonische verkoop zijn er specifieke verplichtingen voorzien:

  • de consument moet het contract bevestigen door het ondertekend terug te sturen naar de leverancier. Hij heeft het recht om zich binnen 14 kalenderdagen terug te trekken na schriftelijke bevestiging van het contract;
  • de consument is aan niets gebonden, zolang hij het ondertekende contract niet heeft teruggezonden.

Sinds 1 januari 2024 zijn er nieuwe regels van kracht voor de contracten voor de levering van gas en/of elektriciteit. De nieuwe regeling omvat:

  • algemene bepalingen, zoals een herroepingsrecht voor alle soorten van gas- en/of elektriciteitsleveringscontracten; 
  • specifieke bepalingen voor de huis-aan-huisverkoop, zoals een wachttijd en de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verkoop aan huis.

Voor meer inlichtingen kunt u de pagina Verkoop van contracten voor de levering van gas en/of elektriciteit raadplegen.

Laatst bijgewerkt
8 maart 2024

Laatste nieuws voor dit thema