Tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk een ander tijdstip voorziet, moet de onderneming de goederen leveren door fysieke overdracht van deze goederen aan de consument ten laatste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van de onderneming, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de consument en deze keuze niet werd aangeboden door de onderneming .

Voor de overeenkomsten waarbij de onderneming de goederen naar de consument opstuurt, gaat het risico op verlies of beschadiging van de goederen dus over op de consument:

  • wanneer de consument of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt;
  • bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet voorgesteld werd door de onderneming, zonder dat de consument zijn rechten ten aanzien van deze vervoerder verliest. 

Wetgeving 

art. VI.43 en VI.44 WER

Laatst bijgewerkt
4 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema