De onderneming bevestigt aan de consument de gesloten overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.

Deze bevestiging omvat:

  • alle te verstrekken informatie voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, tenzij de onderneming die informatie al voor de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt; 
  • eventueel de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument met de onmiddellijke uitvoering van de levering van digitale inhoud die niet geleverd werd op een materiële drager en de erkenning van het verlies van zijn herroepingsrecht.

Wetgeving 

art. VI.46, § 7 WER

Laatst bijgewerkt
4 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema