Geoblocking in de Europese Unie

Reizen, smartphones, boeken, kleding, ... u koopt vaak online en hebt dit wellicht al geprobeerd via buitenlandse websites om voordeligere prijzen te genieten.

Helaas wordt u altijd doorverwezen naar de Belgische site van het merk, waar de prijzen soms hoger liggen. Sinds 3 december 2018 mag dit niet meer!

Voortaan verbiedt Europa deze praktijk, die in e-commerce algemeen bekend staat als "geoblocking".

Wat is geoblocking?

Geografische blokkering of "geoblocking" is een discriminerende praktijk waarbij wordt verhinderd dat klanten - consumenten of bedrijven - producten of diensten onder dezelfde voorwaarden in een andere lidstaat kopen.

Hun toegang tot een product of dienst wordt dus beperkt of geweigerd op basis van hun nationaliteit of verblijfplaats.

Dat probleem heeft vooral betrekking op onlineshoppen.

Waarom een verbod op geoblocking?

Het is onder meer de bedoeling de elektronische handel te stimuleren door de belemmeringen voor de ontwikkeling ervan weg te nemen en consumenten en bedrijven in de Europese Unie meer mogelijkheden te bieden.

Waar is het verbod op geoblocking van toepassing?

Dit verbod geldt in de hele Europese Unie.

Als u wilt kopen op een site buiten de EU, kunt u dus nog steeds doorverwezen worden naar de Belgische site van het merk, als die bestaat.

Voor welke producten en diensten geldt het verbod?

  • goederen en diensten die online worden verkocht en geleverd in een EU-lidstaat;
  • digitale diensten die niet door het auteursrecht worden beschermd.

Het verbod op geoblocking is niet van toepassing op:

  • diensten die toegang verschaffen of verkopen tot auteursrechtelijk beschermde inhoud en werken (onlinemuziek, e-boeken, software, onlinegames...);
  • financiële diensten;
  • audiovisuele diensten;
  • vervoersdiensten;
  • gezondheidszorg;
  • maatschappelijke diensten.

Onlineshops zijn niet verplicht goederen te leveren aan klanten buiten de lidstaat waar zij levering aanbieden.

Wat zijn de voordelen van het verbod op geoblocking voor de klant?

De klant heeft een ruimere keuze aan producten en diensten en kan dus meer vergelijken en de concurrentie laten spelen voor de beste prijzen. Zo kan een Belgische consument die in Spanje woont online kopen op een in Duitsland gevestigde site.

Leidt het verbod op geoblocking niet tot een opwaartse prijsharmonisatie?

Dat is weinig waarschijnlijk, aangezien dit verbod de concurrentie tussen handelaars bevordert. Die zijn dus niet verplicht hun prijzen te harmoniseren. Integendeel, zij behouden de mogelijkheid om verschillende prijzen aan te rekenen, aangepaste algemene voorwaarden aan te bieden en zich te richten op bepaalde groepen klanten in specifieke gebieden.

Wat te doen in geval van geoblocking na 3 december 2018?

In dat geval moet het bedrijf een duidelijke toelichting geven bij de geoblocking.

Zo niet, kunt u de praktijk melden bij de Economische Inspectie via het Meldpunt.

Bij een geschil kunt u bijstand vragen van het Europees Centrum voor de Consument (ECC).

Meer informatie?

Raadpleeg op de site van de Europese Commissie de brochure “Vragen en antwoorden over de verordening inzake geoblocking in het kader van elektronische handel”.

Enkele voorbeelden

Een Belgische klant wil een fototoestel kopen en vindt het beste aanbod op een Duitse website die echter enkel leverings-/afhaalpunten in Duitsland of afhaling van het artikel in haar kantoren aanbiedt. De klant heeft het recht om de artikelen te bestellen en af te halen bij de professional of kan ze laten bezorgen op een ander adres of afhaalpunt in Duitsland, net als andere Duitse consumenten.

Een Italiaans gezin bezoekt een Frans pretpark en wil profiteren van gezinskortingen. Het Italiaanse gezin kan op dezelfde manier tickets kopen als Franse gezinnen.

Een Ierse klant wil toegang tot de Italiaanse versie van een onlinekledingverkoopsite. Zelfs wanneer de klant de URL van de Italiaanse site ingeeft, wordt hij doorverwezen naar de Ierse site. Na 3 december 2018 moet de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geven vooraleer hij doorverwezen wordt. Zelfs als de klant instemt met de doorverwijzing, moet de originele versie die hij wilde raadplegen, toegankelijk blijven.

Een Duitse professional aanvaardt een bepaald merk van kredietkaart en directe bankoverschrijving voor aankopen op zijn website. Deze professional weigerde echter betalingen met een in Oostenrijk uitgegeven creditcard van hetzelfde merk en overschrijvingen van Oostenrijkse banken. De verordening voor geografische blokkering verbiedt nu dergelijke praktijk.

Een professional die alleen in Portugal levert of die afhaling bij afhaalpunten in Portugal mogelijk maakt, kan niet verplicht worden om afhaalpunten in Spanje op te zetten. Spaanse klanten kunnen hun artikelen evenwel zelf of via aangewezen personen/leveranciers afhalen bij afhaalpunten in Portugal.

Laatst bijgewerkt
6 december 2019

Laatste nieuws voor dit thema