Afgedwongen aankopen

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.103, 6° WER en art. VI.38, lid 3 WER

Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.70, 6° WER en art. XIV.19, lid 3 WER

Het heeft daarbij geen belang of u een consument bent, een ondernemer of een beoefenaar van een vrij beroep.

Ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep mogen:

  • geen goed of dienst leveren met de vraag om het goed of dienst te kopen, zonder dat u daar voorafgaandelijk om vroeg;
  • niet vragen om dat goed of die dienst terug te sturen als u ze niet wenst te houden.

Indien u een goed of dienst ongevraagd ontvangt, moet u ze:

  • niet betalen;
  • niet terugsturen naar de afzender.

Als u niet reageert, stemt u niet in met de aankoop.

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.be

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 00
Fax: +32 2 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

U vindt het formulier voor de consumenten op: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: +32 2 542 33 46
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be/

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018