Afgedwongen aankopen

Afgedwongen aankopen zijn bij wet verboden. Dat betekent dat u als onderneming of beoefenaar van een vrij beroep:

 • geen goed of dienst mag leveren of iemand mag aanzetten tot de aankoop daarvan indien die persoon daar niet voorafgaandelijk om heeft gevraagd;
 • niet mag vragen om het goed of de dienst terug te sturen indien de bestemmeling dat goed of die dienst niet wenst te houden.

Deze regel geldt ongeacht of de bestemmeling een consument, een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep is.

Als u de bestemmeling een goed of dienst levert zonder dat die daar voorafgaandelijk om heeft gevraagd, dan is die niet verplicht om:

 • het toegestuurde goed of de dienst te betalen, of
 • naar u terug te sturen.

Indien de bestemmeling niet reageert, betekent dat niet dat hij instemt met de aankoop.

Bij een afgedwongen aankoop kan de bestemmeling bovendien de geldigheid van de koopovereenkomst in rechte betwisten om die vervolgens nietig te laten verklaren.

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.103, 6° WER en art. VI.38, lid 3 WER

Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.70, 6° WER en art. XIV.19, lid 3 WER

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Algemene Directie Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.be

Buitengerechtelijke geschillenregeling

De consument kan een beroep doen op de consumentenombudsdienst voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen​​​​​​.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 00
Fax: +32 2 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

U vindt het formulier voor de consumenten op: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: +32 2 542 33 46
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be/

Laatst bijgewerkt
4 april 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Geen geoblocking meer in Europese Unie

 2. Verkoop

  Hogere inflatie

 3. Consumentenbescherming

  Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie