U hebt een bemiddelingscontract afgesloten met een immobiliënkantoor met het oog op de verkoop/aankoop/verhuur van een gebouw.

Een contract tot vastgoedbemiddeling houdt in dat de makelaar bemiddelt bij transacties met betrekking tot de aankoop/verkoop of verhuur van een onroerend goed. De makelaar onderneemt, voor de verkoper/verhuurder, de stappen die nodig zijn om het onroerend goed te verkopen/verhuren. Als een consument met de vastgoedbemiddelaar een overeenkomst tot bemiddeling inzake de aankoop/verkoop of verhuur van een onroerend goed sluit, dan beschikt hij over een herroepingstermijn, gedurende dewelke hij zonder kosten kan afzien van de overeenkomst. De herroepingstermijn bedraagt:

  • 14 kalenderdagen indien de overeenkomst op afstand/ buiten verkoopruimte werd gesloten.
  • 7 werkdagen indien de overeenkomst werd afgesloten in het immobiliënkantoor.

De consument die een bod tot aankopen/verhuren uitbrengt bij een makelaar sluit geen overeenkomst met de makelaar, maar wel met de verkoper/verhuurder van het onroerend goed. Voor het intrekken van een dergelijk bod bestaat er geen wettelijke herroepingstermijn. 

Raadpleeg ook onze richtlijnen over contracten van vastgoedmakelaars (PDF, 576.36 KB).

Vragen ?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
5 december 2018

Laatste nieuws voor dit thema