De collectieve consumentenovereenkomsten worden geregeld in titel 5 van het boek VI "Marktpraktijken en consumenten bescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

Dit wettelijke kader maakt het mogelijk voor de coregulering regels te bepalen waaraan een dergelijke regulering moet beantwoorden. Het boek VI WER bepaalt een juridisch bindend kader voor de uitwerking, de ontwikkeling en de toepassing van collectieve consumentenovereenkomsten.

Het boek VI WER voorziet dat er onderhandelingen worden gestart binnen de Raad voor het Verbruik, indien unaniem gewenst door de organisaties die vergaderen in het kader van die Raad  of op vraag van de minister.

Indien eenstemmigheid wordt bereikt, kunnen deze onderhandelingen met een specifieke procedure tot een akkoord leiden dat van toepassing is op de volledige betrokken sector. Indien nodig maakt een koninklijk besluit dit akkoord uitdrukkelijk bindend.

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

    Made in Belgium? Niet zo zeker…

  2. Verkoop

    Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

  3. Verkoop

    Wees klaar voor het afronden van betalingen!