De Europese verordening Nr 1007/2011 betreffende textielvezelbenamingen, etikettering en merking van de vezelsamenstelling van de textielproducten 

heeft betrekking op volgende producten:

 • producten die ten minste 80 gewichtsprocent textielvezels bevatten;

 • met textiel gelijkgestelde producten.

Dit kunnen onbewerkte, halfbewerkte, bewerkte, halfafgewerkte, afgewerkte, halfgeconfectioneerde of geconfectioneerde producten zijn.

Deze Europese reglementering legt volgende bepalingen vast:

 • de benaming van textielvezels (zie bijlage I van de verordening);

 • de etikettering van textielproducten die niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong bevatten;

 • de onderzoeksmethoden om de aangegeven informatie op de etiketten of merkingen te controleren.

Aanduiding van de samenstelling van textielproducten

Wanneer textielproducten op de markt worden aangeboden, moeten zij voorzien worden op een duurzame, goed leesbare, zichtbare en toegankelijke wijze van een etiket of een merk dat de vezelsamenstelling ervan aanduidt. Wanneer de textielproducten niet bestemd zijn voor de consument, kan deze etikettering vervangen worden door begeleidende handelsdocumenten, verstrekt door de fabrikant. De marktspeler die het textielproduct op de markt brengt, is verantwoordelijk voor de etikettering en de merking.

Enkele specifieke aandachtspunten:

 • afkortingen in de etikettering zijn niet toegelaten;

 • de uitdrukkingen "100%", "zuiver" of "puur" mogen alleen gebruikt worden voor textielproducten die uit één vezelsoort zijn samengesteld;
 • de uitdrukking "scheerwol" mag alleen gebruikt worden indien het product uitsluitend bestaat uit wolvezels die voordien nooit in een afgewerkt product verwerkt waren en geen verspinningsbewerkingen hebben ondergaan;

 • het etiket van meervezelige textielproducten moet de benamingen en gewichtspercentage te vermelden van alle vezels in afnemende volgorde;
 • de aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong wordt vermeld met de uitdrukking "bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong" op het etiket of op het merk.

 • de omschrijving van textielvezelsamenstelling moet ook in catalogussen, prospectussen of op verpakkingen vermeld staan. In het kader van internetaankopen moet dit zichtbaar zijn.

Meer informatie vindt u  in de FAQ, opgesteld door de Europese Commissie over de praktische aspecten en verplichtingen, opgelegd door de Europese verordening. (in het Engels beschikbaar) 

Markttoezicht

Het toezicht op de naleving van deze reglementering wordt verricht door enerzijds de Algemene Directie Economische Inspectie en anderzijds de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.

Geschlillen en klachten

Een klacht indienen over etikettering van textielproducten kunt u bij de Algemene Directie Economische Inspectie.

Laatst bijgewerkt
4 april 2019

Laatste nieuws voor dit thema