Het certificaat van oorsprong is het officiële administratieve document dat de niet-preferentiële oorsprong van goederen attesteert. Het wordt uitgereikt door de Kamers van Koophandel en wordt soms door de douaneautoriteiten van derde landen geëist bij import. In het kader van documentaire kredieten is het document nodig voor het verkrijgen van de betaling van de zending.

De oorsprong van goederen duidt het land aan waar ze zijn vervaardigd, d.i. hun nationaliteit. Die oorsprong kan worden vermeld op het certificaat van oorsprong of rechtstreeks op het product of op de verpakking ervan.

Het certificaat van oorsprong is onderworpen aan controles die worden uitgevoerd door twee algemene directies van de FOD Economie.

De Algemene Directie Economische Analyse en Internationale Economie die bevoegd is voor oorsprongsaangelegenheden controleert:

  • de certificaten van oorsprong die in België worden afgegeven in het kader van audits bij de instanties van afgifte;
  • dezelfde certificaten op verzoek van de autoriteiten van derde landen;
  • op verzoek van de Belgische douane, de in het buitenland afgegeven certificaten van oorsprong die bij de invoer van goederen worden voorgelegd.

De Economische Inspectie komt op verzoek van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie op geregelde tijdstippen tussen om te controleren of de certificaten van oorsprong echt zijn en niet zijn vervalst of nagemaakt.

De controles kunnen leiden tot de vaststelling van inbreuken. Die inbreuken kunnen leiden tot administratieve sancties of, in voorkomend geval, aan het parket worden overgemaakt.

Laatst bijgewerkt
18 september 2020

Laatste nieuws voor dit thema