Een oorsprongsattest is een administratief officieel document dat onontbeerlijk is om de oorsprong van goederen te bewijzen. Het wordt uitgereikt door de kamers voor handel en nijverheid en is in bepaalde gevallen ook nodig om onder andere de betaling van de zending in het kader van een documentair krediet te krijgen.

De oorsprong van goederen duidt het land aan waar ze zijn vervaardigd, d.i. hun nationaliteit. Die oorsprong kan worden vermeld op het oorsprongsattest of rechtstreeks op het product of op de verpakking ervan.

Het oorsprongsattest is onderworpen aan controles die worden uitgevoerd door twee algemene directies van de FOD Economie.

De Algemene Directie Economische Analyse en Internationale Economie die bevoegd is voor oorsprongsaangelegenheden controleert:

  • de oorsprongsattesten die in België worden afgegeven in het kader van audits bij de instanties van afgifte;
  • dezelfde attesten op verzoek van de autoriteiten van derde landen;
  • op verzoek van de Belgische douane, de in het buitenland afgegeven oorsprongsattesten die bij de invoer van goederen worden voorgelegd.

De Economische Inspectie komt op verzoek van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie op geregelde tijdstippen tussen om te controleren of de oorsprongsattesten echt zijn en niet zijn vervalst of nagemaakt.

De controles kunnen leiden tot de vaststelling van inbreuken. Die inbreuken kunnen leiden tot administratieve sancties of, in voorkomend geval, aan het parket worden overgemaakt.

Laatst bijgewerkt
7 mei 2020