Wat moet er op het etiket staan van een voorverpakt voedingsmiddel?

 1. de benaming van het levensmiddel;
 2. de lijst van ingrediënten;
 3. Bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken (deze worden vermeld in bijlage II van verordening (EU) nr. 1169/2011;
 4. de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten;
 5. de datum van minimale houdbaarheid of, bij uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijke voedingsmiddelen, de uiterste consumptiedatum;
 6. de bijzondere bewaar- en gebruiksvoorwaarden;
 7. de naam of handelsnaam en het adres van de voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf;
 8. een gebruiksaanwijzing, indien het voedingsmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt;
 9. het effectieve alcohol-volumegehalte voor dranken met een alcohol-volumegehalte van meer dan 1,2 %;
 10. de nettohoeveelheid;
 11. de plaats van oorsprong of de plaats van herkomst (overeenkomstig de gevallen voorzien in verordening (EU) 1169/2011);
 12. de voedingswaardevermelding (met ingang van 13 december 2016).

Meer informatie:

Verordening (EU) 1169/2011 van 25 october 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten, die sinds 13 december 2014 het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen vervangt. 

Raadpleeg ook de informatie over de controle op het naleven van de economische reglementering betreffende de voedingssector.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Geen geoblocking meer in Europese Unie