Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst of faxen met het oog op direct marketing is verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschap.

U kunt uw toestemming te allen tijde zonder reden en zonder enige kosten terugtrekken.

De afzender draagt de bewijslast van de naleving van zijn wettelijke verplichtingen.

Ongewenste communicaties voor direct marketing met andere technieken dan geautomatiseerde oproepsystemen en faxen, zijn toegelaten bij afwezigheid van een duidelijk verzet hiertegen van de geadresseerde, fysieke of morele persoon.

U kunt uw recht op verzet gratis uitoefenen. De afzender mag u hiervoor geen kosten aanrekenen.

Voor telecomabonnees, moet de operator volgende regels respecteren:

De telecomoperator moet:

  • het verzet van de abonnees tegen het gebruik van hun telefoonnummer registreren in een gegevensbestand binnen vijf werkdagen na het verzoek;
  • de registratiedatum meedelen aan de abonnee op schriftelijke wijze of op een duurzame drager; uitdrukkelijk, schriftelijk of op een andere duurzame drager
  • de aandacht van de abonnee vestigen op zijn recht op verzet bij het aangaan van de overeenkomst;
  • erop toezien dat de abonnee gratis verzet kan aantekenen, per telefoon, e-mail of post;
  • het gegevensbestand bijhouden;
  • het gegevensbestand ter beschikking stellen van personen die aan direct marketing doen.

Boek VI WER - art. VI.110 e.v. WER

Opgelet!

Elke telefonische oproep voor direct marketing naar een telefoonnummer dat is opgenomen in het gegevensbestand is verboden.

Bij verzending van reclame met een andere techniek dan een geautomatiseerd oproepsysteem of fax, moet de onderneming, uit naam waarvan de communicatie plaatsvindt, haar of zijn identiteit bekendmaken.

Wilt u geen reclameoproepen meer ontvangen

Schrijf u in op bel me niet meer

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
25 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema