Sommige reclamevormen zijn verboden tussen ondernemingen, met name:

 • misleidende reclame;

 • afbrekende reclame;

 • bedrieglijke reclame, enz.

Is eveneens verboden, elke reclame van een onderneming die:

 1. een factuur of gelijkaardig document waarbij om betaling wordt gevraagd, bevat, die of dat de indruk wekt dat het goed of de dienst al werd besteld, terwijl dat niet het geval is;

 2. essentiële informatie over de gevolgen van het door de bestemmeling gegeven antwoord verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft, of die de eigenlijke commerciële bedoeling, wanneer die niet duidelijk blijkt uit de context, verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft.

De praktijken strijdig met de eerlijke marktpraktijken zijn verboden als ze de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaden of kunnen schaden.

Elke praktijk van een onderneming waarbij adverteerders worden geworven zonder duidelijk aan te geven dat het een betalend contract betreft alsook de duur ervan en de te betalen prijs, is verboden.

Het doel van dergelijke praktijken is om de adverteerders:

 • in de gidsen,

 • adressenbestanden,

 • telefoonboeken,

 • lijsten, enz.,

op te nemen, door hen rechtstreeks te contacteren of via:

 • een betaal- of bestelformulier;

 • een factuur of een aanbod;

 • algemene voorwaarden; 

 • een voorstel tot verbetering of een soortgelijk document.

Elke oneerlijke wervingspraktijk van een onderneming ten aanzien van adverteerders wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (art. XV.83, 14° WER).

Boek VI WER -  art. VI.93 WER - art. VI.97 tot VI.105 WER

Geschillen en klachten

Online een probleem signaleren

.

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019