Prijsverminderingen

Ondernemingen (boek VI WER)

Vrije beroepen (boek XIV WER)

Indien zij commerciële promoties of professionele promoties in het bijzonder onder de vorm van aankondigingen van prijsvermindering wenst te houden, dan moet elke onderneming en elke beoefenaar van een vrij beroep het verbod op oneerlijke handels- of beroepspraktijken respecteren ten aanzien van de consumenten.

Deze regels zijn gericht op:

  • de bescherming van de concurrentie;
  • het garanderen van de correctheid van de prijsvermindering en 
  • de goede voorlichting van de consument.

Dit betekent dat een aankondiging van prijsvermindering effectief en niet misleidend moet zijn, dit wil zeggen dat ze moet toegepast worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. De consument moet een reëel voordeel genieten aangezien hij op basis daarvan zijn beslissing tot aankopen neemt of zal nemen.

Het is aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep om de correctheid van de aangekondigde vermindering te bewijzen.

In de praktijk moet geval per geval worden bepaald of de aankondiging van prijsvermindering niet oneerlijk is:

Een probleem online melden

Laatst bijgewerkt
21 februari 2018