Referentieprijs en referentieperiode

Wanneer een onderneming een prijsvermindering aankondigt aan de consument, dan moet ze bij de verkoopprijs de vorige prijs aanduiden die werd toegepast gedurende 30 dagen voorafgaand aan de toepassing van de prijsvermindering. De vorige prijs of de referentieprijs is de laagste prijs die de onderneming heeft toegepast tijdens de referentieperiode van dertig dagen (artikel VI.18, § 1 WER).

De referentieprijs moet bovendien per verkoopkanaal of per verkooptechniek worden bepaald. Met andere woorden, de referentieprijs voor een bepaald product, van toepassing in de fysieke verkoopruimte van de onderneming kan verschillen van de referentieprijs voor hetzelfde product bijvoorbeeld in de webshop van dezelfde onderneming.

De verplichting om een referentieprijs te vermelden is ook van toepassing op reclame die melding maakt van een verkoopprijs.

Die verplichting geldt voor aankondigingen van een specifiek meetbare korting (bijvoorbeeld 10 % korting) en voor aankondigingen die de indruk wekken van een korting (bijvoorbeeld “promo”, “Black Friday-kortingen”).

Ze geldt daarentegen niet voor

  • algemene communicaties die niet verwijzen naar een prijsvermindering (bijvoorbeeld “beste/ laagste prijs”)
  • het gezamenlijk aanbod (bijvoorbeeld 1+1 gratis, 2 voor de prijs van 1)
  • voorwaardelijke aanbiedingen (bijvoorbeeld 2e aan de helft van de prijs).

Voor het aankondigingen van promoties die niet onder de specifieke regels vallen, moeten ondernemingen echter wel nog steeds het verbod op oneerlijke handelspraktijken respecteren.

Die regels zijn gericht op:

  • de bescherming van de concurrentie;
  • het garanderen van de correctheid van de prijsvermindering
  • de goede voorlichting van de consument.

Verkorte referentieperiode voor “nieuwe goederen”

Voor producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn – zgn. “nieuwe producten” – geldt een verkorte referentieperiode van zeven dagen.

Bederfelijke goederen

Voor promoties die betrekking hebben op bederfelijke goederen – zoals verse groenten en fruit – zijn ondernemingen niet verplicht om een referentieprijs aan te duiden noch om een bepaalde referentieperiode te respecteren. 

Het verbod op oneerlijke handelspraktijken geldt echter onverminderd voor die goederen wanneer daarvoor aankondigingen van prijsverminderingen worden gedaan.

Progressieve prijsverminderingen

Voor periodes waarin de kortingen progressief worden verhoogd tijdens een onderbroken periode die niet langer mag duren dan dertig dagen– zoals de soldenperiodes – moet de onderneming niet telkens bij het verhogen van de korting, de referentieprijs aanpassen. In dat geval mag de onderneming de initiële referentieprijs, zoals bepaald voor de toepassing van de eerste prijsvermindering, behouden.

Die uitzondering, die tot gevolg heeft dat de onderneming niet telkens de referentieprijs moet aanpassen bij toename van de korting, kan enkel worden toegepast voor zover het gaat om een toename van de korting ter gelegenheid van één enkele promocampagne, en dus niet voor elkaar opvolgende campagnes.

De onderneming moet de correctheid van de aangekondigde prijsvermindering kunnen bewijzen.

Een probleem online melden

Laatst bijgewerkt
11 januari 2023

Laatste nieuws voor dit thema