Ondernemingen die promoties aanbieden, in het bijzonder onder de vorm van aankondigingen van prijsvermindering, moeten het verbod op oneerlijke handelspraktijken naleven ten aanzien van de consumenten.

Deze regels zijn gericht op:

  • de bescherming van de concurrentie;
  • het garanderen van de correctheid van de prijsvermindering en 
  • de goede voorlichting van de consument.

Dit betekent dat een aankondiging van prijsvermindering effectief en niet misleidend moet zijn, dit wil zeggen dat ze moet toegepast worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. De consument moet een reëel voordeel genieten aangezien hij op basis daarvan zijn beslissing tot aankopen neemt of zal nemen.

De onderneming moet de correctheid van de aangekondigde prijsvermindering kunnen bewijzen.

In de praktijk moet geval per geval worden bepaald of de aankondiging van prijsvermindering niet oneerlijk is in de zin van de artikelen VI.93 e.v. WER.

Raadpleeg ook onze richtlijnen over prijsverminderingen (PDF, 183.74 KB).

Een probleem online melden

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019