Wanneer een onderneming een nieuw verkooppunt opent, kan die lanceringsprijzen aankondigen die lager zijn dan de gewone prijzen.

Om te vermijden dat de consument wordt misleid, moet de onderneming de volgende regels naleven:

  • de informatie betreffende deze promotionele voorwaarden moet zeer duidelijk aangeven dat het gaat om lanceringsprijzen of om openingsvoorwaarden. Deze informatie moet zich zowel in de reclame bevinden die naar deze voorwaarden verwijst, als in de winkel of in de etalage;
  • de prijs moet werkelijk lager zijn dan de prijs die nadien zal worden toegepast;
  • de periode gedurende dewelke de lanceringsprijs wordt toegepast, moet worden aangeduid en mag niet langer zijn dan een maand;
  • de voorstelling van de promotionele prijs mag niet de indruk geven dat het gaat om verlaagde prijzen in verhouding met een al toegepaste prijs, want er is nog geen gewone prijs. 
    Daarom wordt de lanceringsprijs aangekondigd zonder verwijzing naar het belang van het verleende voordeel of door gebruik van kortingspercentages, op voorwaarde dat in dat geval wordt verduidelijkt dat nadien de referentieprijs wordt toegepast; 
  • aangezien lanceringsprijzen geen aankondigingen van prijsverlagingen zijn, kunnen ze worden toegepast gedurende de sperperiode;
  • de prijs die wordt toegepast aan het einde van de lanceringsperiode moet hoger zijn dan de lanceringsprijs. 

Online een probleem melden

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema