Sommige ondernemingen kunnen in alle vrijheid – dus zonder enige overheidstussenkomst – hun prijzen bepalen. Andere kunnen hun prijzen niet zelf bepalen. Dit betekent dat de prijsaanpassingen afhankelijk zijn van een tussenkomst van de overheid en dat ze dus onderworpen zijn aan een voorafgaande prijscontrole.

Sectoren onderworpen aan prijscontrole

Deze sectoren zijn onderworpen aan prijscontrole:

 1. de geneesmiddelen voor menselijk gebruik
  • terugbetaalbaar,
  • niet-terugbetaalbaar maar voorgeschreven,
  • niet-terugbetaalbaar en niet voorgeschreven (OTC of vrij verkocht),
  • vernieuwend,
  • origineel,
  • biosimilair,
  • combinatiegeneesmiddelen,
  • generiek,
  • hybride generieken,
  • geregistreerd op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur (kopieën),
  • parallel ingevoerd,
  • alle radiofarmaceutische geneesmiddelen geregistreerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
 2. de terugbetaalbare implantaten zoals:
  • (programmeerbare) implanteerbare pompen en hulpstukken (katheters en programmeerapparaten voor de patiënt);
  • neurostimulatoren, elektroden en toebehoren (expanders, opladers en programmeerapparaten patiënt);
  • cochleaire implantaten;
  • hartstimulatoren;
  • hartkleppen;
  • cilindrische lenzen;
  • gewrichtsprothesen zoals schouderprothesen, elleboogprothesen, polsprothesen, handprothesen, heupprothesen, knieprothesen, enkelprothesen, voetprothesen en prothesen ter vervanging van de botcortex);
  • implantaten voor traumatologie en osteosynthese;
  • arthroscopie-implantaten;
  • externe fixateurs;
  • botvervangers.
 3. de hoortoestellen:
  • terugbetaalbaar
  • niet-terugbetaalbaar
 4. grondstoffen opgenomen in de lijst van grondstoffen verkocht aan de apothekers om te worden verwerkt in magistrale bereidingen

Prijscontrole door gefedereerde entiteiten

Sinds 1 januari 2015 is de prijscontrole bepaalde sectoren overgeheveld naar de gefedereerde entiteiten. Er is nog steeds een prijscontrole, maar die gebeurt niet meer op federaal niveau, maar wel op niveau van de bevoegde gefedereerde entiteiten.

In de volgende sectoren is het prijsbeleid een bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten:

 • de instellingen voor bejaardenopvang: de huisvesting van de bewoners en de producten/diensten geleverd naast de huisvesting in rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de servicewoningen of serviceflats;  
 • de teledistributie (behalve voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de federale bevoegdheid behouden werd);
 • de drinkwaterdistributie;
 • het taxivervoer.
Laatst bijgewerkt
9 juli 2018

Laatste nieuws voor dit thema