Table of Contents

  De FOD Economie is de officiële bron van de prijzen van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen die in België op de markt worden gebracht.

  Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht (Koninklijk besluit van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten – BS van 27/05/2019).

  Wanneer moet u de prijzen melden?

  Daarom wordt aan de farmaceutische bedrijven gevraagd om de FOD Economie vóór 02 december 2019 op de hoogte te stellen van de actueel toegepaste prijzen van alle niet-terugbetaalbare geneesmiddelen:

  • originelen,
  • generieke geneesmiddelen,
  • hybriden,
  • bibliografische referenties,
  • biologishe,
  • andere.

  Voor welke geneesmiddelen?

  Deze vraag gaat alleen over geneesmiddelen zoals gedefinieerd door de wet van 25 maart 1964 betreffende geneesmiddelen, die de status hebben van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen op voorschrift en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen in vrije levering, zelfs als de prijzen van deze geneesmiddelen vroeger al zijn gemeld.

  Indien de prijzen niet worden gemeld, kunnen ze niet worden opgenomen in de authentieke bron van geneesmiddelen (“SAM”) die dienst doet als databank voor het elektronisch voorschrift.

  Let op: als het geneesmiddel voor ziekenhuisgebruik is, stel dan geen publieksprijs in.

  Hoe kunt u de prijzen melden?

  U kunt de prijzen op 2 manieren melden:

  1. via het MEDIPRICES-platform (https://mediprices.economie.fgov.be/mediprices-web/)
    (voorkeursoptie - tabblad melding toegepaste prijzen / niet-terugbetaalbare geneesmiddelen);
  2.  door een Excel-bestand te bezorgen aan de Prijzendienst van de FOD Economie op price@economie.fgov.be
   Het Excel-bestand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
   Geen titels voor de kolommen.
   Kolom 1: naam van de onderneming
   Kolom 2: CTI-EXTENDED van het medicijn (geen CNK).
   Kolom 3: prijs af-fabriek van het geneesmiddel, exclusief btw
   Kolom 4: publieksprijs van het geneesmiddel, inclusief btw 6%.

  Contact

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
  Algemene Directie Economische Reglementering 
  Prijzendienst 
  City Atrium C 
  Vooruitgangstraat 50 
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 277 89 07(N-F) of +32 2 277 85 00 (N) 
  Fax: +32 2 277 52 78 
  E-mail: price@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  8 november 2019

  Laatste nieuws voor dit thema