Naast het algemene concurrentieprincipe blijft prijzencontrole bestaan.

De minister van Economie heeft het wettelijk recht om tussen te komen in de vaststelling van de prijs van geneesmiddelen en gelijkgestelden, zoals

 • implantaten,
 • hoorapparaten en
 • bepaalde grondstoffen die apothekers gebruiken in zelfbereidingen.

Dit gebeurt door een stelsel van prijsbepaling of maximummarges, vooral in sectoren met een grote sociale dimensie die ruim gefinancierd worden door de sociale zekerheid.

Het Europees recht verbiedt de prijzencontrole door de autoriteiten van de verschillende lidstaten niet, maar heeft in bepaalde gevallen wel een aantal verplichtingen opgelegd. Zo wil het de doorzichtigheid van de genomen maatregelen garanderen en de ondernemingen garanderen dat hun dossier snel, efficiënt en eerlijk wordt behandeld.

Taken en functies van de Prijzendienst

De Prijzendienst behandelt:

 • prijsaanvragen van nieuwe geneesmiddelen die terugbetaalbaar, niet-terugbetaalbaar maar voorgeschreven, in vrije voorkoop (niet-voorgeschreven en niet-terugbetaalbaar) zijn;
 • prijsverhogingsaanvragen van geneesmiddelen die terugbetaalbaar, niet-terugbetaalbaar maar voorgeschreven, in vrije verkoop (niet-voorgeschreven en niet-terugbetaalbaar) zijn;
 • kennisgevingen van prijzen (prijsaanvragen en verhogingen) van terugbetaalbare generieke geneesmiddelen of geregistreerde geneesmiddelen op basis van gepubliceerde wetenschappelijke literatuur, niet-terugbetaalbare voorgeschreven geneesmiddelen, geneesmiddelen in vrije verkoop (niet-voorgeschreven en niet-terugbetaalbaar);
 • prijsaanvragen van nieuwe terugbetaalbare implantaten;
 • prijsverhogingsaanvragen van terugbetaalbare implantaten;
 • kennisgevingen van prijzen van bepaalde terugbetaalbare implantaten;
 • aanvragen voor prijsbepaling en prijsverhogingen van hoorapparaten;
 • kennisgevingen van prijzen van bepaalde grondstoffen die de apothekers gebruiken in magistrale bereidingen;
 • prijsverhogingen van bepaalde grondstoffen die de apothekers gebruiken in magistrale bereidingen.

De Prijzendienst verzorgt ook het secretariaat van de Commissie tot regeling der prijzen en van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten (Commissie geneesmiddelen). De leden van deze beide commissies adviseren over alle aanvragen tot vaststelling en/of verhoging van de prijzen van geneesmiddelen, implantaten, hoorapparaten, grondstoffen gebruikt in magistrale bereidingen alsook over alle vragen over de prijzen.

De Prijzendienst van de Algemene Directie Economische Reglementering werkt nauw samen met de Algemene Directie van de Economische Inspectie voor de controle van de toepassing van de prijzenreglementering.

Betwisting beslissing van de minister

De onderneming die de beslissing van de minister wil betwisten, heeft twee mogelijkheden:

 • een aanvraag tot herziening van het ministerieel besluit op basis van nieuwe elementen indienen bij de Prijzendienst;
 • een beroep tot nietigverklaring van de beslissing indienen bij de Raad van State, binnen 60 dagen na de mededeling van de beslissing van de minister.

Geschillen en klachten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economische Reglementering 
Prijzendienst 
City Atrium C 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 89 07(N-F) of +32 2 277 85 00 (N) 
Fax: +32 2 277 52 78 
E-mail: price@economie.fgov.be

Open voor het publiek: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur of op afspraak.

Laatst bijgewerkt
9 juli 2021

Laatste nieuws voor dit thema