Gereguleerde prijzen

Table of Contents

  De prijzenreglementering heeft nog slechts een residuaire rol in het economische beleid. Economische concurrentie is de regel, met als algemeen principe de vrije prijsvorming.

  Toch blijft, naast dit algemene concurrentieprincipe, een prijzencontrole bestaan met als wettelijke basis boek V titel 2 van het Wetboek van economisch recht.

  De wetgever verleent op die manier aan de minister van Economie het recht om tussen te komen in de vaststelling van de prijs van geneesmiddelen en gelijkgestelden zoals implantaten, hoorapparaten en bepaalde grondstoffen die de apothekers gebruiken in magistrale bereidingen. 

  Deze tussenkomsten komen tot stand door een stelsel van prijsbepaling of maximummarges en dan vooral in sectoren met een grote sociale dimensie die ruim gefinancierd worden door de sociale zekerheid.

  Het Europese recht verbiedt de prijzencontrole door de autoriteiten van de verschillende lidstaten niet, maar heeft in bepaalde gevallen wel een zeker aantal verplichtingen opgelegd om de doorzichtigheid van de genomen maatregelen te garanderen en de ondernemingen te garanderen dat hun dossier snel, efficiënt en eerlijk wordt behandeld.

  Taken en functies van de Prijzendienst

  Binnen de dienst worden de volgende zaken behandeld:

  • prijsaanvragen van nieuwe geneesmiddelen die terugbetaalbaar, niet-terugbetaalbaar maar voorgeschreven zijn, in vrije verkoop (niet-voorgeschreven en niet-terugbetaalbaar);

  • prijsverhogingsaanvragen van geneesmiddelen die terugbetaalbaar, niet-terugbetaalbaar maar voorgeschreven, in vrije verkoop (niet-voorgeschreven en niet-terugbetaalbaar) zijn ;

  • kennisgevingen van prijzen (prijsaanvragen en verhogingen) van terugbetaalbare generieke geneesmiddelen of geregistreerde geneesmiddelen op basis van gepubliceerde wetenschappelijke literatuur, niet terugbetaalbare voorgeschreven geneesmiddelen, in vrije verkoop (niet-voorgeschreven en niet-terugbetaalbaar);

  • prijsaanvragen van nieuwe terugbetaalbare implantaten;

  • prijsverhogingsaanvragen van terugbetaalbare implantaten ;

  • kennisgevingen van prijzen van bepaalde terugbetaalbare implantaten;

  • aanvragen voor prijsbepaling en prijsverhogingen van hoorapparaten;

  • kennisgevingen van prijzen van bepaalde grondstoffen die de apothekers gebruiken in magistrale bereidingen;

  • prijsverhogingen van bepaalde grondstoffen die de apothekers gebruiken in magistrale bereidingen.

  De Prijzendienst verzorgt ook het secretariaat van de Commissie tot regeling der prijzen en van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten (Commissie geneesmiddelen). De leden van deze beide commissies geven adviezen over alle aanvragen tot vaststelling en/of verhoging van de prijzen van geneesmiddelen, implantaten, hoorapparaten, grondstoffen gebruikt in magistrale bereidingen alsook over alle vragen die verband houden met de prijzen.

  In nauwe samenwerking met de Prijzendienst van de Algemene Directie Economische Reglementering, is de Algemene Directie van de Economische Inspectie betrokken bij de controle van de toepassing van de prijzenreglementering.

  De onderneming die de beslissing van de minister wil betwisten, heeft twee mogelijkheden:

  • een aanvraag tot herziening van het ministerieel besluit op basis van nieuwe elementen indienen bij de Prijzendienst;
  • een beroep tot nietigverklaring van de beslissing indienen bij de Raad van State, binnen 60 dagen na de mededeling van de beslissing van de minister.

  Geschillen en klachten

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
  Algemene Directie Economische Reglementering 
  Prijzendienst 
  City Atrium C 
  Vooruitgangstraat 50 
  1210 Brussel

  Tel.: 02 277 89 07(N-F) of 02 277 85 00 (N) 
  Fax: 02 277 52 78 
  E-mail: price@economie.fgov.be

  Open voor het publiek: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur of op afspraak.

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2018