Geen beding tot prijsverhoging bij weigering bankdomiciliëring

Steeds vaker leggen ondernemingen de domiciliëring op, of moedigen ze die betalingswijze aan. De bankdomicilëring biedt veel voordelen: de onderneming heeft een veel grotere zekerheid dat hij betaald wordt, en de klant hoeft niet telkens een overschrijvingsopdracht uit te voeren.

Als de consument weigert om te kiezen voor een domiciliëring, dan mag de onderneming hem geen bijkomende kosten opleggen. De bedingen die ertoe strekken de voor een product aangekondigde prijs te verhogen omwille van de weigering van de consument om via bankdomiciliëring te betalen zijn immers onrechtmatig.

Opgelet! Men kan wel een korting aan de consument toekennen indien hij ermee instemt dat de betaling via domiciliëring gebeurt.

Boek VI WER - art. VI.83, 32° WER

Geen beding tot prijsverhoging bij weigering elektronische factuur

De factuur is niet op algemene wijze geregeld in het handelsrecht, noch het consumentenrecht. Enkel voor de toepassing van de btw-wetgeving wordt er in de verplichte afgifte van een factuur, met minimumvermeldingen, voorzien. Dit geldt echter enkel in relatie tussen btw-plichtigen, dus tussen beroepsbeoefenaars. De factuur is evenwel verplicht voor telecomdiensten en energiekosten

In de gevallen waar de afgifte van een factuur gebruikelijk of zelfs verplicht is, is het verboden om daarvoor bijkomende kosten aan te rekenen indien men weigert om deze factuur via elektronische post te ontvangen.

Boek VI WER - art. VI.83, 33° WER

Een probleem online melden

Laatst bijgewerkt
11 maart 2022

Laatste nieuws voor dit thema