Betalingen gebeuren vaak in contanten (biljetten en muntstukken). De aanvaarding van de aangeboden bankbiljetten berust doorgaans op het gezond verstand. Soms ontstaat er hierover onenigheid tussen de consument en de handelaar. Om de verschillende partijen te helpen om deze onenigheid op te lossen, stelt de FOD Economie een Memorandum over de weigering van bankbiljetten door verkopers (PDF, 27.95 KB) voor.

Dit memorandum heeft niet tot de doel de regels van gezond verstand die doorgaans gelden in de relatie van de consument en de verkoper, ongedaan te maken, maar om een referentiekader tot stand te brengen dat steunt op regels die van toepassing kunnen zijn in geval van conflict.

De rode draad van het memorandum is het evenredigheidsbeginsel. Een verkoper zou grote coupures van 500 of 200 euro kunnen weigeren wanneer het te betalen bedrag minder dan 50 % van de waarde van de gebruikte coupure bedraagt. Bij weigering van een coupure moet men evenwel ook rekening houden met het gemiddelde aankoopbedrag bij de verkoper en de gemiddelde waarde van de producten die deze verkoper aanbiedt.

Online een probleem signaleren

Laatst bijgewerkt
11 maart 2022

Laatste nieuws voor dit thema