De volgende vragen en antwoorden zijn van toepassing vanaf 1 december 2019.

Sinds 1 oktober 2014 kon u vrijwillig het totaalbedrag dat de consument moest betalen, afronden.

Vanaf 1 december 2019 verandert dat: u bent dan verplicht om het totaalbedrag van het kassaticket dat de klant contant betaalt (munten en biljetten), af te ronden.

Die verplichting geldt alleen voor betalingen in fysieke aanwezigheid van de consument. Verkoop op afstand (bv. via internet) valt hier niet onder.

U kunt ook kiezen voor een algemene afronding voor alle soorten betaalmiddelen. In dat geval moet u uw klanten informeren door in uw zaak duidelijk de volgende tekst op te hangen: "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond. (PDF, 481.94 KB)"

De nieuwe verplichting tot afronding is van toepassing op alle “ondernemingen”, zoals bedoeld in boek VI van het Wetboek van economisch recht. Dat is elke natuurlijke- of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.

Niet enkel ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord zijn dus voortaan verplicht om cashbetalingen af te ronden, maar ook vrije beroepen en alle personen, verenigingen, administraties, … die op regelmatige basis economische interacties hebben met consumenten.

Ja.

Zodra een vereniging regelmatig een economische activiteit uitoefent, wordt zij beschouwd als een onderneming en moet zij zich houden aan de afrondingsregels voor de cashbetalingen die zij in het kader van die activiteiten ontvangt.

Of de vereniging al dan niet een winstoogmerk nastreeft speelt geen rol bij de toepassing van deze regels.

Ja, voor zover het gaat over cashbetalingen die ze ontvangen in het kader van economische interacties met consumenten.

Een gemeente die bijvoorbeeld een zwembad, bibliotheek of cultureel centrum uitbaat, wordt voor deze activiteiten beschouwd als “onderneming”. Dit is echter niet het geval wanneer dezelfde gemeente de kosten voor het afleveren van een identiteitskaart aanrekent. Dat soort activiteit maakt deel uit van de opdracht van openbare dienstverlening en is niet van “economische” aard.

 

Ja.

Apothekers moeten de afronding toepassen op cashbetalingen en dat volgens dezelfde modaliteiten als iedere andere onderneming. Het type product dat de apotheker verkoopt speelt hierbij geen rol.

U moet het totaalbedrag van de aankopen die de consument contant betaalt (munten en bankbiljetten), afronden.

Als u opteerde om de afronding toe te passen voor alle betaalmiddelen, dan rondt u het totaal te betalen bedrag af.

U rondt de prijs van elk artikel dus niet apart af.

De afronding betreft alleen de verkoop in fysieke aanwezigheid van de klant. Verkoop op afstand (bv. via internet) valt hier dus buiten.

Nee.

Alleen contante betalingen (munten en bankbiljetten) moeten worden afgerond. Betalingen per kaart of met maaltijdcheques, ecocheques of waardebonnen zijn geen contante betalingen.

U kunt ook voor andere betaalmiddelen dan contant geld, afronden. Dan moet u dat toepassen voor alle betaalmiddelen die u accepteert en voor alle betalingen die uw particuliere klanten doen wanneer ze in uw zaak zijn. Daarnaast moet u uw klanten informeren door in uw zaak de volgende tekst op te hangen: "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond (PDF, 481.94 KB)."

Het te betalen totaalbedrag in contanten dat eindigt op x,x1 euro of x,x2 euro wordt afgerond naar het lagere x,x0 euro. Voorbeeld: 12,92 euro wordt 12,90 euro.

Het te betalen totaalbedrag in contanten dat eindigt op x,x3 euro of x,x4 euro wordt afgerond naar het hogere x,x5 euro. Voorbeeld: 12,93 euro wordt 12,95 euro.

Het te betalen totaalbedrag in contanten dat eindigt op x,x6 euro of x,x7 euro wordt afgerond naar het lagere x,x5 euro. Voorbeeld: 12,97 euro wordt 12,95 euro.

Het te betalen totaalbedrag in contanten dat eindigt op x,x8 euro of x,x9 euro wordt afgerond naar het hogere x,(x+1)0 euro. Voorbeeld: 12,98 euro wordt 13,00 euro.

Contant betaald bedrag eindigend op:

Afronding

x,x1

x,x0

x,x2

x,x0

x,x3

x,x5

x,x4

x,x5

x,x5

x,x5

x,x6

x,x5

x,x7

x,x5

x,x8

x,(x+1)0

x,x9

x,(x+1)0

Alleen bankbiljetten en munten worden als contant geld beschouwd.

Bedragen die met maaltijdcheques, ecocheques of een waardebon worden betaald, mogen niet worden afgerond.

Nee.

Aangezien de afronding verplicht is voor alle contante betalingen, is het niet nodig om uw particuliere klanten vooraf te informeren.

Wij adviseren u evenwel om dit mondeling te doen in de eerste dagen of weken na de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel.

Kiest u daarentegen voor de uitgebreide afronding op andere betaalmiddelen dan contant geld, dan bent u verplicht uw klanten te informeren door in uw zaak zichtbaar de volgende tekst aan te brengen: "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond (PDF, 481.94 KB)."

 

Nee.

Het is een verplichte maatregel voor alle contante betalingen die in fysieke aanwezigheid van de consument plaatsvinden. Verkoop op afstand (bv. via internet) valt hier dus buiten.

Nee.

Een consument  kan niet vragen dat u contante betalingen niet afrondt. Als u voor andere betaalwijzen de afronding niet toepast, kan de consument in de meeste gevallen een ander betaalmiddel gebruiken.

Ook als u beslist hebt om niet-contante betalingen af te ronden, moet uw klant uw beslissing respecteren. In dat geval moet u echter in uw zaak zichtbaar de volgende tekst aanbrengen: "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond (PDF, 481.94 KB)."

Een tip: hang dat bij voorkeur in de buurt van uw kassa.

Nee.

Voor die afronding hoeft u enkel uw klanten te informeren door de volgende tekst in uw zaak zichtbaar op te hangen: "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond (PDF, 481.94 KB)."

U moet aan niemand anders melden dat u de afronding ook toepast voor niet-contante betaalmiddelen.

Ja.

U hebt het recht om te stoppen met de afronding voor niet-contante betaalmiddelen.

Het volstaat om de melding "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond (PDF, 481.94 KB)", die tot dan toe uw klanten informeerde dat u voor alle betaalmiddelen de afronding toepaste, niet meer aan te brengen.

Opgelet: misschien moet uw kassasysteem worden aangepast om te voldoen aan de eisen voor het weergeven van de te betalen bedragen op het kasticket.

De afronding is verplicht voor alle consumenten die contant betalen (munten en bankbiljetten). Als een klant weigert het afgeronde bedrag te betalen, gaat de verkoop niet door en moet u het gewenste product of de gewenste dienst niet leveren.

De stukken van 1 en 2 eurocent blijven geldig. Over een eventuele afschaffing van munten wordt op Europees niveau beslist.

Er werd nog geen enkele beslissing in die richting genomen. De nieuwe regels die vanaf 1 december 2019 van kracht worden, veranderen daar niets aan.

Nee.

U kunt niet weigeren dat een klant betaalt met munten van 1 en 2 cent.

Geen enkele onderneming is evenwel verplicht voor één betaling meer dan vijftig muntstukken te aanvaarden.

Nee.

U mag nooit kosten aanrekenen voor cashbetalingen.

Ja, u mag munten van 1 en 2 cent teruggeven.

Uw klant kan ze niet weigeren.

Nee.

De verplichte afronding is niet van toepassing op transacties tussen ondernemingen (b2b).

Ze geldt alleen bij verkoop aan de eindgebruiker (b2c) en in fysieke aanwezigheid van de consument.

Nee.

Afronding is alleen toegestaan als de consument fysiek aanwezig is bij het betalen in uw zaak. Daarom mag u bij verkoop op afstand, met name bij e-commerce, niet afronden.

Ja, maar alleen als u beslist heeft af te ronden voor alle betaalwijzen.

Ja.

Zelfs als het betaalde bedrag op het moment van aankoop niet werd afgerond, moet u het bedrag dat u contant terugbetaalt naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent afronden.

Als u alleen contante betalingen afrondt.

 1. eerst vraagt u uw klant welk bedrag hij wil betalen met maaltijdcheques, ecocheques of waardebonnen die een vast bedrag vertegenwoordigen (zonder af te ronden):
 2. vervolgens vraagt u welk deel hij in contanten wil betalen, dat bedrag rondt u af met toepassing van de afrondingsregels:
 3. tot slot kan een eventueel saldo met de bankkaart betaald worden, zonder afronding.

Een voorbeeld: het totaalbedrag van de door uw klant gekochte artikelen is 70,04 euro.

 • uw klant betaalt een gedeelte met maaltijdcheques, bv. 20,03 euro (geen afronding);
 • uw klant betaalt het saldo of een tweede deel in contanten: die som moet afgerond worden, bv. 50 euro (50,01 euro afgerond op 50 euro) als hij het saldo betaalt, of bv. 15,20 euro als hij slechts een deel contant betaalt;
 • als er een saldo overblijft, betaalt uw klant met zijn bankkaart het exacte saldo, in ons voorbeeld: 34,81 euro (70,04 euro – 20,03 euro – 15,20 euro).

Als u gekozen hebt voor afronding voor alle soorten betaalmiddelen.

 • uw klant betaalt het toegelaten gedeelte met maaltijdcheques zonder afronding, want het gaat hier om vaste bedragen
 • rond het saldo af;
 • wil uw klant een deel contant betalen, rond dat bedrag dan af en trek het af van de totale som;
 • tot slot, als er een saldo te betalen blijft, betaalt de klant dat met de bankkaart. Het is onvermijdelijk een afgerond bedrag.

Een voorbeeld: het totaalbedrag van de aangekochte artikelen bedraagt 70,04 euro.

 • uw klant betaalt het toegelaten gedeelte met maaltijdcheques, bv. 20,03 euro;
 • het saldo van 50,01 euro wordt afgerond op 50 euro en kan betaald worden in cash of met de bankkaart, of nog een combinatie van cash en bankkaart, bv. 15,20 euro contant en de rest, noodzakelijkerwijze ook een afgerond getal, met de bankkaart, in dit geval 34,80 euro.

Zowel de afgeronde als de niet-afgeronde bedragen moeten op het kasticket van de klant worden vermeld.

Het hangt ervan af of u alleen op contante betalingen of voor alle betaalmiddelen afrondt.

Als u alleen contante betalingen afrondt.

Dan moeten de volgende elementen op het kasticket staan:

 1. het niet-afgeronde totaalbedrag van de artikelen en
 2. het afgeronde totaalbedrag dat effectief contant is betaald.

Als u gekozen hebt voor afronding voor alle soorten betaalmiddelen.

Op het kasticket moet het volgende staan:

 1. het niet-afgeronde totaalbedrag;
 2. het afgeronde totaalbedrag van de artikelen, met aftrek van de betaling met maaltijdcheques of bonnen.

Alleen u kunt beslissen of het ene systeem eenvoudiger of complexer is dan het andere.

U moet echter goed weten dat in beide gevallen uw kassasysteem mogelijk moet worden aangepast om te voldoen aan de vereisten qua vermeldingen op de kastickets.

Bovendien, als u ervoor kiest om alleen contante betalingen af te ronden maar later van gedachte verandert, kan het zijn dat u uw kassasysteem een tweede keer moet aanpassen, met eventueel bijkomende kosten.

Nee.

Enkel cashbetalingen in het kader van een onderneming (of gelijkgesteld) aan een consument (particuliere klant) zijn onderworpen aan de afrondingsregels.

Neen.

Enkel cashbetalingen in het kader van een onderneming (of gelijkgesteld) aan een consument (particuliere klant) zijn onderworpen aan de afrondingsregels

De in euro omgerekende bedragen worden niet beschouwd als betalingen in de zin van de wet, maar wel als de tegenwaarde in euro van het bedrag in vreemde valuta. U moet die bedragen niet afronden.

Wanneer een bank of een effectenmakelaar vreemde valuta koopt, bieden zij de consument een dienst aan. Zij moeten de aangekondigde wisselkoers toepassen, anders is dat een misleidende praktijk.

Maar indien een provisie wordt toegevoegd als vergoeding voor de ruildienst, dan moet die provisie wel worden afgerond, omdat het een betaling is door de consument voor de geleverde dienst.

De munten van 1 en 2 cent zijn erg duur om te produceren (grondstof, slaan, transport, enz.) en worden zeer weinig gebruikt. Veel consumenten laten ze in hun portemonnee of sparen ze thuis op.

Daarom moeten er voortdurend nieuwe munten van 1 en 2 cent worden geslagen.

De maatregel van 2014, waarbij de mogelijkheid werd ingevoerd om kastickets op vrijwillige basis af te ronden, was bedoeld om het gebruik van die munten van 1 en 2 cent te verminderen. Dat heeft echter niet tot het verhoopte resultaat geleid, aangezien het aantal ondernemingen dat afrondt, beperkt blijft.

Volgens een begin 2018 uitgevoerde enquête zouden slechts 3 op 10 handelaars dat doen. Uit dat onderzoek blijkt ook dat 8 op 10 detailhandelaars en 7 op 10 consumenten voorstander zijn van afronding. De meeste handelaarsorganisaties zijn vragende partij van de verplichte afronding van contante betalingen.

Door voor alle contante betalingen de verplichte afronding in te voeren, wil de Belgische regering het aantal munten van 1 en 2 cent dat in ons land in omloop is, doen afnemen. Daarmee komt ze tegemoet aan de verwachtingen van de meerderheid van de ondernemingen en de consumenten.

België kan niet beslissen om die munten niet meer te gebruiken: alleen de Europese regelgever kan dat doen

Laatst bijgewerkt
23 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Made in Belgium? Niet zo zeker…

 2. Verkoop

  Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

 3. Verkoop

  Wees klaar voor het afronden van betalingen!