De onderstaande vragen en antwoorden gelden tot 30 november 2019. Om meer te weten te komen over wat er gaat veranderen, verwijzen wij u door naar onze pagina FAQ voor consumenten over de nieuwe afrondingsregels vanaf 1 december 2019.

Alleen ondernemingen (handelaars, apothekers, dokters, advocaten, gemeenen, enz. ) die het bij wet voorgeschreven pictogram op duidelijk zichtbare wijze hebben opgehangen mogen afronden, maar alleen voor verkopen waarbij de klant fysiek aanwezig is.

De professionals kiezen er dus vrijwillig voor om af te ronden of om niet af te ronden, maar als ze ervoor kiezen om af te ronden, dan moeten ze dat wel voor al hun klanten doen, ongeacht het gebruikte betaalmiddel.

Opgelet: nieuwe regels treden vanaf 1 december 2019 in werking.

Pictogram afronding van betalingen op 0 of 5 eurocent

Pictogram afronding van betalingen op 0 of 5 eurocentAls de onderneming afrondt, moet zij het te betalen totaalbedrag afronden.

Zij mag niet elke artikelprijs opgenomen op een rekening afronden.

Als de consument een enkel artikel koopt, mag het bedrag van de betaling ook worden afgerond (tenzij het totaalbedrag minder dan 5 cent bedraagt).

Een onderneming mag de afronding alleen maar toepassen voor verkopen waarbij de klant fysiek aanwezig is in de zaak van de onderneming. Zij mag dus geen afronding toepassen bij verkopen op afstand of via het internet.

Opgelet: nieuwe regels treden vanaf 1 december 2019 in werking.

Ja.

Als ze afrondt, moet de onderneming de afronding toepassen op alle betaalmiddelen die ze aanvaardt.

Opgelet: nieuwe regels treden vanaf 1 december 2019 in werking.

Nee.

De afronding mag niet worden toegepast op overschrijvingen aangezien die betaling meestal niet gebeurt in de gezamenlijke fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming.

Nee.

De onderneming beslist of zij al dan niet afrondt.

Als zij de afronding toepast, dan moet zij dat duidelijk afficheren. In dat geval moet zij de afronding toepassen voor al haar klanten, ongeacht het gebruikte betaalmiddel.

Opgelet: nieuwe regels treden vanaf 1 december 2019 in werking.

Ja.

De afronding gebeurt op het te betalen totaalbedrag, ongeacht de betaalwijze die u gebruikt.

Opgelet: nieuwe regels treden vanaf 1 december 2019 in werking.

Ja.

Een onderneming die beslist heeft om af te ronden, moet ook de prijs afronden van een artikel waarvan u de terugbetaling vraagt.

Nee.

U kunt niet eisen om het juiste niet-afgeronde bedrag te betalen. De onderneming beslist om de afronding al dan niet toe te passen.

Als zij beslist om de afronding toe te passen, dan moet zij afronden voor AL haar klanten.

 

A priori, neen.

In tegendeel. Uit studies van het Prijzenobservatorium en van de Nationale Bank van België blijkt dat de prijzen eerder naar beneden worden aangepast.

Het Prijzenobservatorium evalueert bovendien in de jaren die volgen op de invoering van de afrondingsmogelijkheid het eventuele effect daarvan op de inflatie.

Zie: Gevolgen van de invoering in België van het principe van symmetrische afronding op 5 eurocent na voor de totale in de winkel betaalde bedragen

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x1 euro of x,x2 euro wordt afgerond naar het lagere x,x0 euro. Voorbeeld: 12,92 euro wordt 12,90 euro.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x3 euro of x,x4 euro wordt afgerond naar het hogere x,x5 euro. Voorbeeld: 12,93 euro wordt 12,95 euro.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x6 euro of x,x7 euro wordt afgerond naar het lagere x,x5 euro. Voorbeeld: 12,97 euro wordt 12,95 euro.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x8 euro of x,x9 euro wordt afgerond naar het hogere x,x0 euro. Voorbeeld: 12,98 euro wordt 13,00 euro.

Totaalbedrag eindigt op: Afronding

x,x1

x,x0

x,x2

x,x0

x,x3

x,x5

x,x4

x,x5

x,x5

x,x5

x,x6

x,x5

x,x7

x,x5

x,x8

x,(x+1)0

x,x9

x,(x+1)0

De afrondingsregel geldt voor alle producten, ongeacht de aard van de aangekochte goederen of diensten.

Ja.

De apotheker mag de afronding toepassen op het totaal van de producten die hij u verkoopt.

De afrondingsmogelijkheid is zonder uitzondering van toepassing op alle professionals (handelaars, apothekers, dokters, advocaten, gemeenten, enz.).

Nee.

Er mag niet worden afgerond.

De reden daarvoor is dat de bank of bpost niet de bestemmeling is van het factuurbedrag; zij spelen slechts een intermediaire rol tussen de consument en de dienstverlener (verkoper). En de afronding is niet toegestaan voor betalingen via overschrijving. De betaling gebeurt immers niet in de gelijktijdige aanwezigheid van verkoper en koper.

Nee.

Als een onderneming ervoor gekozen heeft om af te ronden, en zij heeft in haar zaak het door de wet voorziene pictogram aangeplakt, dan hebt u niet het recht om te weigeren dat de onderneming het totaalbedrag van uw kasticket afrondt. Alleen de onderneming bepaalt of zij de afronding toepast of niet.

De onderneming moet de afronding toepassen voor AL haar klanten, ongeacht het betaalmiddel.

De afronding kan alleen maar worden toegepast voor verkopen die plaatsvinden in fysieke aanwezigheid van de klant. De afronding is dus niet toegestaan voor verkopen op afstand of via internet (e-commerce).

Pictogram afronding van betalingen op 0 of 5 eurocent

Nee.

De stukken van 1 en 2 eurocent blijven een wettig betaalmiddel en worden niet afgeschaft. Wat dat betreft, verandert er niets wanneer de nieuwe afrondingsregels op 1 december 2019 van kracht worden.

Het afgeronde totaalbedrag kunt u nog altijd betalen met stukken van o.a. 1 en 2 eurocent.

Een afgerond totaalbedrag van bijvoorbeeld 12,95 euro kunt u betalen met een biljet van 10 euro, één muntstuk van 2 euro, één muntstuk van 50 cent, twee muntstukken van 20 cent, twee muntstukken van 2 cent en één muntstuk van 1 cent.

Nee.

De stukken van 1 en 2 eurocent blijven een wettig betaalmiddel en worden niet afgeschaft.

U hoeft ze dus niet naar de bank te brengen.

Wil u het toch doen, dan zal uw bankier u bijstaan.

Voor het inwisselen van eurobiljetten en euromunten kunt u ook terecht bij de loketten van de Nationale Bank in Brussel.

Zie: Omwisselen van euromunten en biljetten

Ja.

De bank kan kosten in rekening brengen wanneer u muntstukken deponeert.

Voor het inwisselen van eurobiljetten en euromunten kunt u ook terecht bij de loketten van de Nationale Bank in Brussel. 

Zie: Omwisselen van euromunten en biljetten

De stukken van 1 en 2 eurocent blijven geldig. Over een eventuele afschaffing van munten wordt op Europees niveau beslist.

Er werd nog geen enkele beslissing in die richting genomen.

Nee.

Een onderneming kan niet weigeren dat u met muntstukken van 1 en 2 eurocent betaalt.

Houd er evenwel rekening mee dat geen enkele onderneming verplicht is voor één betaling meer dan vijftig muntstukken te aanvaarden, wat ook de waarde van die munten is.
 

Ja, voor zover u betaalt met maximum 50 muntstukken. Geen enkele onderneming is verplicht voor één betaling meer dan vijftig muntstukken te aanvaarden.

Ondernemingen mogen u muntstukken van 1 en 2 eurocent teruggeven. 

U kunt die niet weigeren.

Stukken van 1 en 2 eurocent worden weinig gebruikt. Veel consumenten laten ze in hun portemonnee of sparen ze thuis op.

Daardoor moeten er voortdurend nieuwe stukken van 1 en 2 eurocent geslagen worden terwijl hun kostprijs (grondstoffen, het slaan van de munten en de verdeling ervan) erg duur is.

De afronding heeft als doel om minder stukken van 1 en 2 eurocent te gebruiken.

België kan immers niet beslissen tot afschaffen van het gebruik. Daarover beslissen de Europese instellingen.

Laatst bijgewerkt
2 juli 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

    Made in Belgium? Niet zo zeker…

  2. Verkoop

    Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

  3. Verkoop

    Wees klaar voor het afronden van betalingen!