Levering en risico-overdracht

Table of Contents

  Leveringstermijn

  Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.43 WER

  Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.24 WER

  De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep levert de goederen door fysieke overdracht van deze goederen aan de consument ten laatste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, tenzij de consument en de beoefenaar van een vrij beroep contractueel een andere datum zijn overeengekomen.

  Indien de goederen niet geleverd zijn binnen de 30 dagen of binnen de contractueel overeengekomen termijn, moet de consument aan de onderneming of aan de beoefenaar van een vrij beroep een aanvullende termijn geven rekening houdend met de door hem ingeroepen redenen.

  Als de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep deze aanvullende termijn niet respecteert, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.

  De consument heeft niettemin het recht om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen :

  • wanneer de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep weigert het goed te leveren;

  • wanneer de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn essentieel is gezien de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst;

  • wanneer de consument de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis heeft gesteld dat de levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is.

  Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep binnen een redelijke termijn alle van uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.

  Risico-overdracht

  Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.44 WER

  Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.25 WER

  Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de consument en deze keuze niet was aangeboden door de onderneming of door de beoefenaar van een vrij beroep.

  Voor de overeenkomsten waarbij de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de goederen opstuurt naar de consument, gaat het risico op verlies over op de consument:

  • bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door de onderneming of door de beoefenaar van een vrij beroep, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van deze vervoerder;

  • wanneer de consument of een door hem aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Geen geoblocking meer in Europese Unie

  2. Verkoop

   Hogere inflatie

  3. Consumentenbescherming

   Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie