Table of Contents

  2024

  Advies nr. 2024/20 (PDF, 1.18 MB) - Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de informatie vervat in het bijzonder document bedoeld in artikel X.28 van het Wetboek van economisch recht

  2023

  Advies 2023/19 (PDF, 240.58 KB) - Advies over de bijstandsverplichting van de franchisegever ten opzichte van zijn franchisenemers

  2022

  Advies 2022/18 (PDF, 248.95 KB) - Advies betreffende de belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het specifieke precontractuele informatiedocument moeten worden vermeld (10 juni 2022)

  2017

  Advies 2017/17 (PDF, 35.46 KB) - aanvullend advies over het bewijs van de datum van overlegging van het ontwerp van akkoord en van het PID beoogd in artikel X.27 van het Wetboek van economisch recht (27 april 2017)

  Advies 2017/16 (PDF, 29.26 KB) - over het gelijktijdig onderhandelen van een commerciële samenwerkingsovereenkomst met meerdere partners en de eventuele betaling van een reserveringsrecht (22 februari 2017)

  2014

  Advies 2014/15 (PDF, 26.75 KB) - over de brouwerijcontracten (12 september 2014)

  Advies 2014/14 (PDF, 37.23 KB)- over de betekenis van het begrip commerciële formule (12 september 2014)

  2013

  Advies 2013/13 (PDF, 335.5 KB) - over de bedingen in commerciële samenwerkingsovereenkomsten die een belemmering kunnen vormen voor de uittreding uit een distributienetwerk en tot een verhoging kunnen leiden van de verkoopprijs voor de consument (28 maart 2013) 

  2012

  Advies 2012/12 (PDF, 18.65 KB) - betreffende de afstand van nietigheid (13 november 2012)

  Advies 2012/11 (PDF, 33.04 KB) - over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand (18 oktober 2012)

  Advies 2012/10 (PDF, 17.28 KB)- over het bewijs van de datum van overlegging van het ontwerp van akkoord en van het PID (22 juni 2012)

  Advies 2012/09 (PDF, 30.32 KB) - over de eventuele verplichting om een termijn van een maand te laten lopen in geval van wijziging van de commerciële samenwerkingsovereenkomst onderworpen aan de wet van 19 december 2005 tijdens de uitvoering van deze overeenkomst op schriftelijk verzoek van diegene die het recht verkrijgt (24 januari 2012) 

  2011

  Advies 2011/08 (PDF, 38.97 KB) - over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet (4oktober 2011)

  Advies 2011/07 (PDF, 13.38 KB)- over de geheimhoudingsplicht in artikel 6 van de wet (22 september 2011) 

  Advies 2011/06 (PDF, 25.48 KB) - betreffende het begrip vergoeding vermeld in artikel 2 van de wet (27 januari 2011)

  2010

  Advies 2010/05 (PDF, 141.54 KB) - over de draagwijdte van artikel 2 van de wet van 19 december 2005 over het toepassingsgebied (6 september 2010)

  2009

  Advies 2009/04 (PDF, 23.34 KB) - over de interpretatie van de termen van artikel 2 van de wet van 19 december 2005 “in eigen naam en voor eigen rekening” (23 november 2009)

  Advies 2009/03 (PDF, 33.88 KB) - over de eventuele verplichting om een termijn van een maand te laten lopen in geval van wijziging van de commerciële samenwerkingsovereenkomst onderworpen aan de wet van 19 december 2005 tijdens de uitvoering van deze overeenkomst (29 juni 2009) 

  Advies 2009/02   (PDF, 34.96 KB)- over de eventuele verplichting om een nieuwe termijn van een maand te laten lopen in geval van wijziging van het ontwerp van commerciële samenwerkingsovereenkomst onderworpen aan de wet van 19 december 2005 tijdens de bedenktijd van een maand bepaald in artikel 3 van de wet (29 juni 2009)

  2008

  Advies 2008/01 (PDF, 35.19 KB) - over de verplichting om een precontractueel informatiedocument (PID) te verstrekken in het kader van de vernieuwing van een overeenkomst, die onder toepassing valt van de wet van 19 december 2005 (8 september 2008)    

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2024

  Laatste nieuws voor dit thema