Table of Contents

  Boek VI WER - art. VI.88 WER

  Het is noodzakelijk dat een consument die een voorschot betaald heeft op een bepaald goed of een bepaalde dienst, en waarvan de levering of de dienstverstrekking, of een deel daarvan, op een later tijdstip is vastgesteld, een schriftelijk document ontvangt met daarop de essentiële vermeldingen met betrekking tot de gesloten overeenkomst.

  In uitvoering van dit artikel schrijft het artikel 19 van het KB van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon voor welke minimale vermeldingen op deze bestelbon moeten voorkomen. Het betreft:

  1. de naam of benaming, het adres en in voorkomend geval het ondernemingsnummer;
  2. de datum en het volgnummer van die bon;
  3. een beschrijving die een zekere identificatie van het goed of de dienst mogelijk maakt;
  4. de eenheidsprijs, de hoeveelheid en de totale prijs;
  5. het bedrag van het betaalde voorschot;
  6. het saldo;
  7. de datum of termijn van de levering van het goed of van het verlenen van de dienst;
  8. de handtekening van de onderneming.

  Bij de verkoop van nieuwe autovoertuigen aan de consument, gelden krachtens het artikel 3 van het KB van 9 juli 2000 betreffende de vermelding van de essentiële gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen, specifieke vermeldingen.

  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Geen geoblocking meer in Europese Unie