De Europese verordening 2019/1150 over billijkheid en transparantie in de onlinerelaties tussen platforms en ondernemingen (Platform To Business-verordening of P2B-verordening) biedt de zakelijke gebruikers (ondernemingen) doeltreffende beroepsmogelijkheden bij problemen, en schept een voorspelbaar en innovatievriendelijk regelgevingsklimaat voor de onlineplatforms in de Europese Unie.

De verordening voert nieuwe regels in voor online tussenhandelsdiensten (onlineplatforms) en online zoekmachines die bedoeld zijn om ondernemingen en professionele websites met consumenten met elkaar in contact te brengen.

Verplichtingen over algemene voorwaarden

De aanbieders van onlineplatforms moeten

  • duidelijke en begrijpelijke algemene voorwaarden opstellen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor zakelijke gebruikers
  • vooraf de redenen aangeven voor beperkingen, opschorting of beëindiging van diensten aan zakelijke gebruikers  
  • zakelijke gebruikers 15 dagen van tevoren kennisgeven van wijzigingen in hun algemene voorwaarden,
  • te goeder trouw handelen door geen retroactieve wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden
  • zorgen dat de identiteit van hun zakelijke gebruikers goed zichtbaar is.

Bovendien moeten online platformaanbieders in hun algemene voorwaarden bepaalde informatie opnemen, zoals:

  • de belangrijkste parameters die de rangschikking bepalen,
  • een omschrijving van elke gedifferentieerde behandeling die ze geven aan goederen en diensten die ze zelf aanbieden ten aanzien van de behandeling die door andere professionele gebruikers wordt gegeven aan die goederen en diensten,
  • een beschrijving van de technische of contractuele toegang van zakelijke gebruikers tot persoonsgegevens of andere gegevens.

Verplichtingen over klachten

Aanbieders van onlineplatforms die aan bepaalde voorwaarden voldoen (meer dan 50 werknemers of een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro) moeten een intern systeem opzetten en toepassen voor de behandeling van klachten van zakelijke gebruikers. Ze moeten klachten snel en efficiënt afhandelen. Het resultaat moet individueel en in duidelijke en begrijpelijke taal ter kennis van de klager gebracht worden.

Naast de verordening, die sinds 12 juli 2020 wettelijk bindend is, publiceerde de Europese Commissie in december 2020 ook richtsnoeren die de belangrijkste vereisten voor onlineplatforms behandelen. Die richtsnoeren zijn niet wettelijk bindend, maar ze helpen platforms en zoekmachines om inzicht te krijgen in de manier waarop zij kunnen voldoen aan hun transparantieverplichting over de rangschikking van hun diensten.

Laatst bijgewerkt
3 mei 2024