Table of Contents

  Op voorstel van de minister van Telecommunicatie, werd in oktober 2021 het licht op groen gezet voor het lanceren van een nationaal plan voor vast en mobiel breedband (hierna: “breedbandplan”). Dat plan bevat een specifieke as over het stimuleren van investeringen in de witte zones.

  Het breedbandplan streeft het behalen van de Europese connectiviteitsdoelstellingen na, in het bijzonder de doelstelling dat elk huishouden in de Unie tegen 2025 toegang moet hebben tot internetverbindingen met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbit/s, op te waarderen tot gigabitsnelheid.

  Specifiek op Belgisch niveau, blijkt uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie van 2022 dat er 140.000 huishoudens zijn met een connectie van <100 Mbit/s. Dat zijn zones die door de markt zelf niet gedekt worden, veelal omwille van een negatieve business case. Veelal gaat het om landelijke gebieden met een beperkt aantal inwoners waarvan de uitrolkosten hoog oplopen en de inkomsten beperkt zijn.

  Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep om initiatieven in witte zones te ondersteunen.

  Voor wie is de projectoproep bedoeld?

  Deze oproep staat open voor iedere operator overeenkomstig artikel 2, 11° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Zolang ze voldoen aan de selectievoorwaarden uiteengezet in de projectoproep. Samenwerken in consortium is toegelaten.

  Welke subsidiebedragen zijn er?

  Voor de toekenning van de subsidies voor deze projectoproep 2023 werd het totaal beschikbare budget bepaald op 27,5 miljoen euro.

  De subsidies zullen worden toegekend op basis van een “incentive-based”-model (“gap funding”), ook wel een “omgekeerde veiling”-model genoemd, in combinatie met

  • minimaal 40% cofinanciering door de kandidaat via eigen of aangetrokken middelen voor de huishoudens zonder 100 Mbit/s die zich in de primaire sectoren bevinden,
  • minimaal 50% cofinanciering voor alle adressen van huishoudens die een maximale downloadsnelheid behalen lager dan 100 Mbit/s in de secundaire sectoren.

  De subsidies van de huidige projectoproep worden omkaderd door de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) en meer specifiek de categorie “steun voor vaste breedbandnetwerken”

  Hoe gebeurt de toekenning?

  De kandidaat levert via bijlage II de zelf samengestelde cluster(s) aan. Elke cluster moet opgebouwd worden rond één of meerdere primaire sectoren, eventueel aangevuld met huishoudens uit secundaire sectoren. Een door de operator voorgestelde cluster dient minimaal 100 huishoudens zonder 100 Mbit/s te bevatten. Van het totaal aantal voorgestelde huishoudens moet minstens 75 % komen uit de primaire sectoren.

  Primaire sectoren

  Secundaire sectoren

  Dekkingsverplichting min. 85 % (“homes passed”) van de huishoudens zonder 100 Mbit/s

  Dekkingsverplichting min. 90 % (“homes passed”) van de huishoudens huishoudens zonder 100 Mbit/s

  Cluster bestaat uit minimum 75 % van deze huishoudens zonder 100 Mbit/s

  Cluster bestaat uit maximum 25 % van deze huishoudens zonder 100 Mbit/s

  Maximaal 8000 euro subsidie per huishouden zonder 100 Mbit/s

  Maximaal 8000 euro subsidie per huishouden zonder 100 Mbit/s

  Maximaal 60 % subsidie

  Maximaal 50 % subsidie

  Aangezien het beschikbare en toe te kennen budget beperkt en geplafonneerd is, wordt er een combinatorische optimalisatieoefening uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

  De concrete details vindt u terug in de oproep zelf.

  Hoe deelnemen?

  Dien uw projectvoorstel digitaal in door het ingevulde deelnemingsformulier te versturen naar WZprojects@economie.fgov.be en dat ten laatste op 31 juli 2023 (23u59).

  Alle relevante documenten vindt u hieronder:

  Veelgestelde vragen (FAQ)

  Tot 24 juli 2023 kunt u vragen stellen over de projectoproep 2023 witte zones.

  Raadpleeg het document met de reeds gestelde vragen en de bijhorende antwoorden (PDF, 993.69 KB) 

   

  Laatst bijgewerkt
  3 juli 2023