""

Table of Contents

  In België verloopt de uitrol van 5G en de implementatie van 5G-toepassingen trager dan in de meeste landen van de Europese Unie. En dat terwijl 5G-technologie onmisbaar is voor Belgische ondernemingen en burgers die te maken krijgen met digitalisering in alle industriële sectoren.

  Om onze ondernemingen te helpen die achterstand goed te maken, lanceerde de minister van Telecommunicatie, Petra De Sutter, de subsidiëring van 5G-pilootprojecten. Door beloftevolle projecten te ondersteunen, wordt het maatschappelijke en economische potentieel van de 5G-technologie concreter. Pilootprojecten kunnen innovatieve oplossingen voortbrengen en zo hinken we niet achterop ten opzichte van onze buurlanden, die massaal investeren in onderzoek en ontwikkeling van die nieuwe technologie.

  Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep om de creatie van nieuwe initiatieven aan te moedigen.

  De oproep wil 5G-testomgevingen ondersteunen, waarbij 5G-pilootprojecten worden gefinancierd die innovatieve oplossingen voor federale bevoegdheden ondersteunen. Hij past in een breder programma “Telecom to the next level – towards sustainable and innovative solutions”.

  In dat kader liet het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Capgemini Invent een studie uitvoeren die een overzicht geeft van succesvolle initiatieven in het buitenland die gebruik maken van 5G-technologie (), om als inspiratiebron te dienen op de Belgische markt. Die studie en het subsidieprogramma voor 5G-pilootprojecten werden tijdens een evenement op 26 april 2022 aan de sector voorgesteld. U kunt de opname van dat evenement over 5G-pilootprojecten herbekijken.

  Voor wie is de projectoproep bedoeld?

  De oproep richt zich tot alle rechtspersonen naar Belgisch recht en tot alle buitenlandse rechtspersonen die actief zijn in België, zolang ze voldoen aan de selectievoorwaarden uiteengezet in de projectoproep. Samenwerken in consortium is toegelaten. Overheden kunnen ook deelnemen aan de projectoproep en moeten daarvoor met een rechtspersoon samenwerken die als consortiumleider het projectvoorstel indient. Het project dient evenwel altijd ten dienste te staan van de Belgische maatschappij.

  Welke subsidiebedragen zijn er?

  Voor de toekenning van de subsidies in het kader van deze projectoproep 2022 werd het totaal beschikbare budget bepaald op 24 miljoen euro.

  De toegekende subsidie bedraagt maximaal 4 miljoen euro per project en valt onder de categorieën “experimentele ontwikkeling” en “onderzoeksinfrastructuur”, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 651/2014. De steunpercentages bepaald in de verordening zijn ook van toepassing op de subsidies uitgekeerd in het kader van deze oproep. Verdere details vindt u in de oproep zelf.

  Wat zijn de toekenningscriteria

  Aangezien het beschikbare en toe te kennen budget beperkt en geplafonneerd is, worden de kandidaten in concurrentie met elkaar gesteld zodat steun enkel wordt toegekend aan de meest kwalitatieve en relevante projecten op basis van de volgende criteria:

  • Maturiteit van het project: schaalbaarheid en toepasbaarheid op korte-, middellange- en lange termijn.
  • Innovatieve aard van het project en gebruik van “state of the art”-technologie.
  • Bijdrage van het project tot de algemene sensibilisering rond 5G.
  • Bijdrage van het project tot duurzaamheid.
  • Bijdrage van het project tot de verbetering van de dienstverlening, efficiëntere werking of andere effecten.
  • Gebruik van artificiële intelligentie en Edge computing.

  Hoe deelnemen?

  Dien uw projectvoorstel digitaal in door het ingevulde inschrijvingsformulier te versturen naar broadband@economie.fgov.be en dat ten laatste op 16 oktober 2022.

  Opgelet: het ingevulde inschrijvingsformulier (exclusief verplichte bijlagen) mag niet meer dan 25 pagina’s tellen, de punten 1 en 7 niet meegerekend.

  Alle relevante documenten vindt u hieronder:

  Contacte-mailadres: broadband@economie.fgov.be

  Belangrijkste data

  • 16 oktober 2022: deadline voor het indienen van projectvoorstellen.
  • 31 december 2022: deadline voor definitieve toekenning door de minister voor Telecommunicatie.
  • 31 maart 2023 deadline voor start projecten.
  • 31 december 2024 uiterlijke datum voor afloop projecten.

   

  Event 14 maart 2023

  De resultaten van de projectoproep over de uitrol van 5G werden voorgesteld tijdens een event georganiseerd op 14 maart 2023 bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), in samenwerking met de FOD Economie en in aanwezigheid van de minister van Telecommunicatie Petra De Sutter.

  De vertegenwoordigers van de geselecteerde projecten hebben kort hun project voorgesteld en achteraf sloot een vraag- en antwoordsessie het evenement af.

  Laatst bijgewerkt
  28 juli 2023