Belgische ICT- en televisiesectoren

Table of Contents

  Belgische ICT-sector

  De sector Informatie en Communicatietechnologie (ICT), in het Engels “Information and Communication Technology”, is één van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie. Dit is toe te schrijven aan het dynamische karakter van de sector en aan de rol die de sector speelt bij de transformatie van andere activiteitensectoren. De digitale economie is één van de kernpunten van de Europa 2020-strategie, geïmplementeerd in de digitale agenda voor Europa, die gepubliceerd werd in augustus 2010.

  De recente ontwikkelingen in de ICT-markt worden gekenmerkt door de ontwikkeling van internetgerelateerde diensten, met inbegrip van het gebruik van cloudcomputing, dat de implementatie van toepassingen, zoals het gebruiken of combineren van gegevens of functionaliteit uit meerdere bronnen om een nieuwe dienst te creëren, mogelijk maakt. Ondertussen is er een convergentie van digitale inhoud en diensten beschikbaar gesteld, die altijd en overal op elk apparaat toegankelijk is. Tegen 2020 zouden bijna alle digitale inhoud en toepassingen online moeten worden geleverd.

  Definitie

  Op basis van de definitie van de OESO omvat de economische sector ICT het geheel van volgende takken van de economie:

  • het vervaardigen van informatica-, elektronische- en optische producten;
  • groothandel in informatie- en communicatie apparatuur;
  • software-editing;
  • telecommunicatie;
  • programmering, consultancy en aanverwante activiteiten;
  • gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, internetportalen;
  • reparatie van computers en communicatieapparatuur.

  ICT-sector in België

  De ICT-sector is een belangrijke strategische speler geworden binnen de Belgische economie. Het aandeel van de ICT-sector bedraagt 3,8 % van het bbp van België in 2014 (bron: Eurostat). De netto toegevoegde waarde van de ICT-sector vertegenwoordigde 4,66 % van de totale netto toegevoegde waarde van de Belgische economie in 2014. Dit aandeel steeg licht tussen 2010 en 2014 (+2,2 %). De groei van de toegevoegde waarde van de ICT-sector tussen 2010 en 2014 was sterker dan die van de gehele Belgische economie. Dat lijkt te bevestigen dat, hoewel deze sector minder dan 5 % van de toegevoegde waarde van de totale economie genereert, de kracht van deze sector hem in staat stelt om in een grotere mate bij te dragen aan de economische groei.

  98,5 % van de actieve ondernemingen in de ICT-sector zijn dienstverlenende ondernemingen. De Belgische ICT-sector wordt grotendeels gedomineerd door bedrijven uit de activiteitensector "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten" die meer dan 70 % van de activiteiten vertegenwoordigen.

  De netto toegevoegde waarde van de ICT-sector bedroeg bijna 13,5 miljard euro in 2015, een stijging met 10,2 % t.o.v. 2012. Meer dan 77 % van de toegevoegde waarde van de ICT-sector wordt gegenereerd door de activiteitensectoren "telecommunicatie" en "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten".

  Het aantal werkposten in de Belgische ICT-sector bedroeg 85.577 eenheden in 2016, wat 4,6 % meer is dan in 2015. Over de volledige bestudeerde periode is het aantal werkposten met 7,6 % gestegen, vooral onder impuls van de activiteitstakken "softwareuitgeverij", "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten" en "gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; portaalsites".

  83 % van de tewerkstelling in de ICT-sector wordt gegenereerd door de activiteitensectoren "telecommunicatie" en "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten". De industriële ICT-activiteiten genereren slechts 8,7 % van de totale tewerkstelling van de ICT-sector.

  Telecommunicatie

  In 2015 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de telecommunicatiesector 5.548 miljoen euro. In 2016 telde de telecommunicatie een aantal 20.655 werkplekken.

  Marktaandelen telecommunicatie

  Het marktaandeel van de historische operator in vaste breedband bedroeg in juli 2015 46 % in België. Het marktaandeel van de grootste operator in vaste telefonie schommelt tussen 50 en 60 % (in % van het totale aantal abonnementen vaste telefonie) in 2015. Proximus domineert de markt voor mobiele telefonie, met een aandeel van 41 % (in % van de actieve simkaarten) eind 2015.

  Meer informatie

  Belgische televisie sector

  De meeste huishoudens ontvangen digitale TV via de kabel. De kabel is eind 2015 goed voor een aandeel van 63,7% van de digitale TV-markt. DSL vertegenwoordigt de overige 36,3 %. (bron: BIPT).

  In 2015 is de Belgische televisiemarkt gestegen met 1,6% ofwel 72.493 aansluitingen. Digitale TV groeide met 4,8 % tot 3,9 miljoen aansluitingen, voldoende om een daling van 15 % van het aantal analoge TV-aansluitingen te compenseren. De digitale TV-penetratie stijgt hierdoor van 80 naar 84 %. Opgeteld stijgt het totaal aantal TV-aansluitingen met 1,6 procentpunten tot 4.474.959 (bron: BIPT).

  In 2015 genereerde de Belgische TV-markt 1.097 miljoen euro aan retail-inkomsten uit TV-abonnementen (of een stijging van de TV-inkomsten met 4,9 %), vooral dankzij extra inkomsten uit kijken op aanvraag en premium pakketten (bron: BIPT).

  Om de concurrentie aan te zwengelen op het niveau van gebundelde aanbiedingen met televisie en breedbandinternet via de kabel en de consumenten kwaliteitsvolle telecomdiensten te bieden tegen aantrekkelijke prijzen, heeft de CRC (waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT zetelen) in 2011 een reeks verplichtingen opgelegd aan de operatoren met een sterke machtspositie op de markt. Zo moeten zij hun netwerk openstellen voor de alternatieve operatoren om concurrerende aanbiedingen te ontwikkelen. Dit kader is concreter ingevuld in beslissingen van de CRC van september en december 2013, waarin de tarifaire en kwalitatieve aspecten van de openstelling van de kabel zijn vastgelegd. De CRC heeft de herziene tarieven goedgekeurd die Brutélé, Nethys (VOO), en Telenet mogen factureren aan de operatoren die breedband- en televisiediensten wensen aan te bieden via de kabel. De Europese Commissie formuleerde een reeks opmerkingen op het ontwerp tariferingsbesluit, maar gaf de CRC wel groen licht om ermee verder te gaan. De CRC heeft rekening gehouden met de opmerkingen en de herziene tarieven definitief vastgelegd (bron: BIPT).

  Laatst bijgewerkt
  13 april 2018