In november 2014 kondigde de vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda, Telecom en Post de invoering van een “Digitale Agenda voor België” aan, na een raadplegings- en overlegfase.

In april 2015 stelde de minister het actieplan “Digital Belgium” voor. Een van de pijlers van dit plan heeft betrekking op de digitale infrastructuur.

In het kader hiervan lanceerde de minister op 10 juni 2015 zijn “Plan voor ultrasnel internet in België 2015-2020”.

Met 17 concrete maatregelen in 4 thematische actiegebieden wil dit plan de uitrol van ultrasnel internet in België sterk stimuleren.

Met dit plan wil België verder gaan dan de doelstellingen die werden vastgesteld in de Digitale Agenda voor Europa. Tegen 2020 moet minstens de helft van de aansluitingen in ons land een internetsnelheid tot 1 Gbps halen. Om dat te bereiken, moeten zo snel mogelijk mobiele breedbandtechnologieën zoals 4G en LTE Advanced uitgerold worden over het gehele Belgische grondgebied, en moet er ook een proactief kader komen voor 5G zodat ons land aan de kop loopt bij het ‘Internet der dingen’.

Het “Plan voor ultrasnel internet in België (2015-2020)” en het actieplan “Digital Belgium”  zijn beschikbaar op de website Digital Belgium.

Laatst bijgewerkt
20 maart 2018