Digital Champion

Digitale kampioenen ("Digital Champions" in het Engels) zijn ambassadeurs van een eengemaakte digitale markt ("Digital Single Market" in het Engels). Ze worden door hun lidstaat aangewezen met de opdracht om de voordelen van een digitale samenleving bij hun medeburgers onder de aandacht te brengen.

Deze digitale kampioenen leiden vernieuwende projecten op het gebied van ICT-onderwijs, digitale inclusie, e-toegang en e-government in goede banen. Veel digitale kampioenen stimuleren actief de ontwikkeling van digitale vaardigheden en ondernemerschap onder jongeren en helpen de jeugdwerkloosheid te bestrijden door vernieuwende ideeën die in hun eigen land hebben gewerkt, met elkaar te delen.

In 2012 heeft de Europese Commissie elke lidstaat gevraagd om een Digital Champion aan te wijzen.

Saskia Van Uffelen is de Digital Champion voor België. Zij werd in november 2012 voorgedragen door vicepremier Johan Vande Lanotte. Haar mandaat werd sinds 2014 jaarlijks hernieuwd door vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

Coalitie voor digitale vaardigheden en jobs

De Coalitie voor digitale vaardigheden en jobs ("Digital Skills and Jobs Coalition" in het Engels) wil ervoor zorgen dat elke Europeaan de digitale vaardigheden verwerft die nodig zijn om productief en inzetbaar te blijven en deel te blijven uitmaken van de Europese samenleving. 

In de Coalitie bundelen EU-lidstaten en stakeholders (bedrijven, sociale partners, verenigingen zonder winstoogmerk, aanbieders van onderwijsdiensten) hun krachten.

De lidstaten kunnen de samenwerking tussen de verschillende actoren in hun land op het gebied van de ontwikkeling van digitale vaardigheden ondersteunen door ze samen te brengen in nationale coalities. Voor België is het aanspreekpunt voor de nationale coalitie Saskia Van Uffelen, Digital Champion van België en coördinator van DigitalChampions.be.

Laatst bijgewerkt
16 oktober 2018