Wat is CEF?

Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma van de Europese Unie beheerd door de Europese Commissie.

Het ondersteunt de uitrol van hoogwaardige, duurzame infrastructuur in de sectoren vervoer, energie en digitaal door zowel publieke als private investeringen te stimuleren.

Met die trans-Europese infrastructuur als het zenuwstelsel van een steeds meer onderling verbonden Europese samenleving, wil CEF een sleutelrol vervullen in het herstel van Europa van de COVID-19-pandemiecrisis. Het investeert daarbij in herstel op korte termijn en welvaart op lange termijn.

CEF is ook een belangrijk financieringsinstrument van de Europese Green Deal en essentieel om de klimaatdoelstellingen van de Unie voor 2030 en 2050 te halen.

Het programma werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 2021/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (CEF II Verordening). Het is een onderdeel van de langetermijnbegroting van de EU (Multiannual Financial Framework 2021-2027).

CEF Digital

CEF Digital, het digitale luik van CEF, ondersteunt en stimuleert investeringen in digitale connectiviteit tussen 2021 en 2027. CEF Digital is dan ook een belangrijk instrument om de digitale transformatie van Europa waar te maken, zoals uiteengezet in het voorstel voor een beleidsprogramma Path to the Digital Decade.

CEF Digital is de opvolger van CEF Telecom. Waar CEF Telecom de nadruk legde op de digitale infrastructuurdiensten, maakt CEF Digital een prioriteit van de uitrol van breedband met hoge capaciteit en ultramoderne infrastructuur. Het gaat daarbij vooral om de ondersteuning van projecten die marktfalen aanpakken en voornamelijkgrensoverschrijdend zijn.

Het doel van CEF Digital

CEF Digital draagt bij tot

  • de ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang voor de uitrol van veilige en betrouwbare netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN), met inbegrip van 5G-systemen;
  • een grotere capaciteit en veerkracht van digitale backbonenetwerken;
  • de digitalisering van netwerken in de sectoren transport en energie.

Het programma moet de digitale connectiviteit verbeteren door breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit te creëren als basis voor betere digitale diensten. Het zou projecten kunnen financieren die gericht zijn op het leveren van 5G-netwerken langs belangrijke transportassen, Gigabit-connectiviteit voor instellingen zoals ziekenhuizen of scholen en draadloze connectiviteit voor lokale gemeenschappen.

Implementatie van CEF Digital: projectoproepen

CEF Digital wordt in de praktijk gezet in meerjarige werkprogramma’s. De Europese Commissie stelt die op, bijgestaan door het CEF Digital Coördinatiecomité dat bestaat uit nationale vertegenwoordigers van de lidstaten. Het eerste meerjarige werkprogramma voor de periode 2021 – 2023 werd gepubliceerd op 16 december 2021 en is de basis van de eerste drie projectoproepen. Meer informatie over het Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe Facility – Digital.

De eerste projectoproep op basis van dat werkprogramma, de “early wave” call, was open van 12 januari 2022 tot en met 20 april 2022. Meer informatie over de resultaten van de eerste call.

De tweede projectoproep was open sinds 12 oktober 2022 en liep tot en met 21 maart 2023 17.00.

De derde projectoproep onder het mandaat van het werkprogramma 2021-2023, werd gepubliceerd op 17 oktober 2023 en blijft lopen tot 20 februari 2024. 
Alle informatie over de derde projectoproep vindt u op de webpagina Projectoproepen CEF Digital.

Laatst bijgewerkt
17 november 2023