Rechten van internetgebruikers

Rechten van internetgebruikers

Het vertrouwen in het digitale systeem speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van internet en van de elektronische handel. Spijtig genoeg worden de internetgebruikers soms geconfronteerd met problemen inzake betalingsveiligheid of eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Om aan deze problematiek te beantwoorden, voorziet de Belgische en Europese reglementering in een reeks online gebruikersrechten in de volgende domeinen:

Veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Een reeks regels waarborgt de bescherming van uw online gegevens, bijvoorbeeld wat uw computer en internetverbinding betreft, of online diensten, e-mails, sociale netwerken, online betalingen,enz.

Internetaansluiting
 • Kan het bedrijf dat mijn internetaansluiting verzorgt, zien welke websites ik bezoek? En zo ja, wat doen ze met die informatie?

Het is in principe verboden voor ieder ander dan de gebruikers om gesprekken en de betrokken verkeersgegevens te beluisteren, te onderscheppen, op te slaan of te onderwerpen  aan eender welke andere manier van onderschepping of bewaking, zonder toestemming van de betrokken gebruikers.

Internet & e-mail diensten
 • Kan ik op websites zonder risico persoonlijke informatie invullen?
  Is de inhoud van mijn e-mails en internettelefoongesprekken echt vertrouwelijk, en wie kan zien welke websites ik heb bezocht? Hoe wordt mijn privacy beschermd?

De reglementering bekrachtigt een algemeen beginsel van vertrouwelijkheid voor gesprekken die via een openbaar communicatienetwerk of via openbare elektronische communicatiediensten gevoerd worden, evenals van vertrouwelijkheid voor de betroffen verkeersgegevens.

Online kopen
 • Kan een internetwinkel mij ertoe dwingen persoonsgegevens te verstrekken?
  Heb ik recht op inzage van de gegevens die een website over mij heeft opgeslagen? Kan ik eisen dat die gegevens worden verwijderd?

De op internet beschikbare persoonsgegevens die het onderwerp uitmaken van een verwerking worden vermeld in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, welke rechten toekent aan de betrokken personen: recht op inlichtingen wat betreft de bestemming van deze gegevens, recht op de ondervraging van de verwerkingsverantwoordelijke, recht op toegang tot de gegevens, recht op verbetering, recht op verzet en recht op verwijdering na het verstrijken van de termijn die voor het aangekondigde doeleind noodzakelijk is.

Informatie

Online verkopers, leveranciers van online diensten en internetproviders (ISP’s) moeten bepaalde informatie absoluut aan de klanten communiceren.

Internetaansluiting
 • Zijn er websites die de snelheid en de prijzen van de aanbiedingen voor internettoegang vergelijken?
  Wat zijn mijn rechten en wat kan ik doen?

De meilleurtarif.be website (>> http://www.meilleurtarif.be) Vergelijk en bepaal het meest geschikte tarief voor uw noden op basis van uw laatste factuur.
De ombudsdienst voor de telecommunicatie  is bevoegd is om kennis te nemen van klachten van klanten van telecommunicatieondernemingen.

Online kopen

Welke informatie moet ik krijgen voordat ik iets koop in een internetwinkel?

Het verkopen van een goed of het aanbieden tegen betaling van een dienst op internet is een vorm van verkoop op afstand die door het boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) en de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij gereglementeerd wordt. Voor de aankoop, legt de wetgever strikte regels op wat betreft reclame en aanbod van online producten en –diensten, met name minimumeisen met betrekking tot verplichte voorafgaande informatie.

Algemene voorwaarden van de overeenkomsten

Er gelden bijzondere regels voor door ISP’s afgesloten overeenkomsten en voor online contracten, onder meer inzake onrechtmatige bedingingen en levering van online gekochte goederen.

Online kopen
 • Mag ik de online aangekochte artikelen terugsturen indien die mij niet bevallen?
  Ik heb een fout begaan bij het invullen van een online aankoopformulier, maar de website biedt geen mogelijkheid om die te verbeteren. Wat kan ik doen?

Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) bevat verschillende wijzigingen op het vlak van verkoop op internet die bedoeld zijn om het online consumentenvertrouwen te versterken en de ontwikkeling van elektronische handel door ondernemingen te stimuleren.

Na de aankoop: consumenten op internet genieten een herroepingsrecht van ten minste 14 dagen en kunnen de overeenkomst onder bepaalde voorwaarden ontbinden (art. 47 LPMC). Wanneer de verkoper de bestelling niet of te laat uitvoert, kan de consument aan de verkoper de ontbinding vragen bij kennisgeving, maar hij behoudt eveneens het recht de uitvoering van de overeenkomst, zelfs met vertraging, te vragen (art. 48 LPMC).

Reclame en aanbiedingen op het internet

De reglementering verbiedt sommige aanbiedingen, sommige methodes van reclame en oneerlijke handelspraktijken op het internet.

Internet & e-maildiensten
 • Ik wil geen e-mails meer ontvangen die mij producten trachten te verkopen. Wat kan ik doen?
  Wat zijn spams en waarom zijn die gevaarlijk? Ben ik juridisch beschermd tegen die ongewenste berichten?
  Hoe kan ik spams stoppen?

In het licht van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij verwijst de term spamming naar het versturen van ongewenste publicitaire boodschappen via elektronische post.

Op basis van artikel 14 §1 van de wet van 11 maart 2003 « is het gebruik van elektronische post voor reclame verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen ». Dit wordt in het jargon opt-in principe genoemd. Het versturen van een elektronische reclameboodschap (smtp, sms, voice mail) is niet als dusdanig verboden, maar onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de ontvanger van het bericht conform de in de wet bepaalde voorwaarden (vrij, specifiek en geïnformeerd zijn).

Het principe van voorafgaande toestemming is echter niet absoluut. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de reglementering van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post staat het versturen van elektronische reclameboodschappen zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger toe wanneer de elektronische post wordt verstuurd naar klanten van de dienstverlener of naar rechtspersonen.

Vragen omtrent auteursrechten

De internetgebruikers hebben rechten en verplichtingen wat betreft het downloaden, kopiëren en verspreiden van online muziekbestanden, films, cd’s, dvd’s en boeken.

Internet & e-maildiensten

Is het wettelijk toegestaan afbeeldingen en teksten te kopiëren die ik op het internet heb gevonden?

Online kopen

Mag ik een mediabestand kopiëren dat ik online heb gekocht voor eigen gebruik?
Mag ik een technische beschermingsmaatregel omzeilen?
Waarom is het aantal toegestane kopieën van een mediabestand beperkt?

Downloaden

Is het wettelijk muziek- of videobestanden vanuit een platform voor het delen van bestanden te downloaden?
Waarom mag ik geen wettelijk gedownload liedje op al mijn toestellen afspelen?

Downloaden & bloggen

Mag ik uittreksels uit een boek of een commerciële video op mijn website verspreiden?
Mag ik muziek downloaden op een netwerk voor het delen van bestanden?

Online TV/video & online spelletjes
 • Mag ik audio- en videobestanden in streaming opslaan?

Beschikbare werken op het internet, zoals teksten, afbeeldingen, computerprogramma’s, muziek, en zelfs websites die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, worden beschermd door het auteursrecht. Het is dus noodzakelijk om toestemming te vragen aan de rechthebbenden om foto’s te kopiëren, muziek te downloaden, een artikel of foto’s over te nemen van een andere surfer alvorens ze op een site te plaatsen, enz.

Bescherming van minderjarigen

Er bestaan regels om kinderen tegen schadelijke inhoud op het internet te beschermen.

Personen met een handicap/Senioren

Sommige regels maken de toegang en het gebruik van online diensten voor senioren en voor personen met een handicap.

Beroepsmogelijkheden

Er bestaan regels die de beroepsprocedures en verantwoordelijkheden bepalen in geval van onwettige online inhoud en van verkoop van gebrekkige goederen op het internet of waarvan de reclame op het internet staat.

Laatst bijgewerkt
4 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Online

  Digital Duel: wat is uw digitale leeftijd?