Table of Contents

  De Europese verordening 2019/1150 over billijkheid en transparantie in de onlinerelaties tussen platforms en ondernemingen biedt de zakelijke gebruikers (ondernemingen) doeltreffende verhaalmogelijkheden in geval van problemen, en schept een voorspelbaar en innovatievriendelijk regelgevingsklimaat voor de onlineplatforms in de Europese Unie.

  De verordening voert nieuwe regels in voor onlinetussenhandelsdiensten (onlineplatforms) en onlinezoekmachines die bedoeld zijn om ondernemingen en professionele websites met consumenten met elkaar in contact te brengen.

  De aanbieders van onlineplatforms moeten transparante algemene voorwaarden opstellen en vooraf de redenen aangeven waarom zij hun diensten beperken, opschorten of beëindigen, ze moeten 15 dagen van tevoren kennis geven van wijzigingen in hun algemene voorwaarden, te goeder trouw handelen en mogen niet met terugwerkende kracht veranderingen aan de algemene voorwaarden opleggen. Ze moeten er ook voor zorgen dat de identiteit van hun zakelijke gebruikers goed zichtbaar is.

  In de algemene voorwaarden moet een reeks details/aanwijzingen worden opgenomen, bijvoorbeeld:

  • de belangrijkste parameters die de rangschikking bepalen,
  • een omschrijving van elke gedifferentieerde behandeling die ze geven aan goederen en diensten die ze zelf aanbieden ten aanzien van de behandeling die door andere professionele gebruikers wordt gegeven aan die goederen en diensten,
  • een beschrijving van de technische of contractuele toegang van zakelijke gebruikers tot persoonsgegevens of andere gegevens.

  Aanbieders van onlineplatforms die aan bepaalde voorwaarden voldoen (meer dan 50 werknemers of een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro) moeten een intern systeem opzetten en toepassen voor de behandeling van klachten van zakelijke gebruikers. De klachten moeten snel en efficiënt worden afgehandeld. Het resultaat moet individueel en in duidelijke en begrijpelijke taal ter kennis van de klager gebracht worden.

  Naast de verordening, die sinds 12 juli 2020 wettelijk bindend is, publiceerde de Europese Commissie in december 2020 ook richtsnoeren die betrekking hebben op de belangrijkste vereisten voor onlineplatforms. Die richtsnoeren zijn niet wettelijk bindend, maar zij helpen platforms en zoekmachines om inzicht te krijgen in de manier waarop zij kunnen voldoen aan hun transparantieverplichting over de rangschikking van hun diensten.

  Laatst bijgewerkt
  31 maart 2021