De onlineplatforms zijn een belangrijk onderdeel van de digitale economie. Zij brengen klanten en dienstverleners met elkaar in contact, meestal tegen betaling. Die klanten kunnen consumenten of ondernemingen zijn.

Om ervoor te zorgen dat platforms hun gebruikers eerlijk behandelen en maatregelen nemen om transparantie te garanderen, heeft de Europese Commissie onlangs verschillende teksten opgesteld, die ook in België van toepassing zijn.

Een van die teksten is de Europese verordening 2019/1150 over billijkheid en transparantie in de onlinerelaties tussen platforms en ondernemingen - de zogenoemde p2b. Die verordening schept een geharmoniseerd kader voor minimale transparantie en voorziet in verhaalmogelijkheden. Ze beschermt ondernemingen die afhankelijk zijn van onlineplatforms om consumenten te bereiken, en stelt daarbij het innovatiepotentieel van platforms veilig. Ze is van toepassing sinds 12 juli 2020.

Een andere tekst is de Europese richtlijn 2019/2161 - de zogenoemde Omnibusrichtlijn - die de regels over consumentenbescherming moderniseert, in het bijzonder in de digitale sector. Die richtlijn wordt momenteel in Belgische wetgeving omgezet.

Laatst bijgewerkt
21 november 2022