Online geschillen

De digitale economie is in volle groei en steeds meer KMO’s maken een website aan voor de verkoop van hun producten, naast hun winkel dat te goeder naam en faam bekend staat. Niettemin wordt het potentieel van internet verre van volledig benut, onder meer in termen van digitale handel.

Dit kan door verschillende redenen verklaard worden:

  • gebrek aan technische bekwaamheid van de gebruiker;

  • de greuiker is iet in het bezit van een computer of van een internetverbinding;

  • gebrek aan vertrouwen in het internet ;

  •  enz.

Aangezien de rol van internet in de handhaving van de economische groei niet meer bewezen moet worden, is het aan de overheid om acties te ondernemen die het gebruik van elektronische handel verhogen. Met dat doel is het noodzakelijk om het vertrouwen van de gebruikers in internet te winnen, anders zou iedere andere actie zinloos zijn.

In dat opzicht wordt er speciale aandacht geschonken aan de online beslechting van geschillen die de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ertoe heeft aangezet om « Belmed » op te starten in partnerschap met diverse ombudsdiensten. Met deze site kan men geschillen op eenvoudige, snelle, goedkope en veilige manier beslechten aangezien de toegang tot het platform en de informatie-uitwisseling gebeuren via de eID voor de consument en via de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de bedrijven.

Dit initiatief kan het vertrouwen van particulieren en ondernemingen wat betreft het gebruik van internet om economische, commerciële of andere redenen alleen maar versterken. Overigens is het van grote hulp voor zij die al overtuigd zijn, maar die gedurende hun gebruik diverse problemen tegenkomen zoals frauduleuze handelspraktijken, bedrog, enz. 

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018