Normalisatie en interoperabiliteit

Table of Contents

  Normalisatieprocedures zijn een belangrijk instrument in de ICT-sector. De goedkeuring van normen gaat gepaard met een mededingingsvoordeel inzake interoperabiliteit, markttoegang, schaalvoordelen, economische modellen en overeenstemming met de wettelijke eisen. Normen dragen bij tot het omvormen van een innovatievoordeel tot een marktleiderspositie. De eerste ondernemingen die over een zekere technologie beschikken, kunnen namelijk normen aannemen die hen in staat zullen stellen de markt te beheersen.

  Door de interoperabiliteit te versterken, kunnen normen nieuwe markten, nieuwe producten en functionele infrastructuur voortbrengen. Deze normalisatieactiviteiten zijn ook een goede gelegenheid om met de andere industrieactoren en de consumenten te werken. Daar innovatie en normalisatie dus nauw samenhangen, is het van essentieel belang voor de marktactoren om in dit domein te investeren.

  Normalisatie op Europees niveau

  Er zijn drie normalisatie-instellingen actief op het vlak van ICT in Europa: het European Committee for Standardization (CEN), het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) en het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI). Op reglementair vlak keurde de Raad op 04.10.2012 een nieuwe verordening inzake Europese normalisatie goed, die op 01.01.2013 in werking trad. De verordening beoogt een modernisering en een verbetering van het Europees normalisatiesysteem. Ze zal overigens bijdragen tot de verkorting van de gemiddelde duur van het proces voor de ontwikkeling van normen en zal de vertegenwoordiging en deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in het normalisatieproces vereenvoudigen. De normalisatiekwestie geldt als een prioritair actiedomein in de Digitale agenda van de Europese Commissie.

  Normalisatie in België

  In België bepaalt de wet van 3 april 2003 betreffende normalisatie de toepassingsregels op basis van een gedecentraliseerd model dat een coördinatierol aan het Bureau voor Normalisatie (NBN) toekent en dat gebaseerd is op de aanduiding van sectorale normalisatieoperatoren die instaan voor het beheer van de normalisatiecommissies in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. De technologiefederatie Agoria ICT is goedgekeurd als sectorale normalisatieoperator op het vlak van ICT.

  Overigens heeft het Collectief Centrum van de Belgische Technologische Industrie “Sirris” met de hulp van de FOD Economie een aantal “Normen-Antennes” opgericht teneinde de technologische sector over de Belgische, Europese en internationale wetgeving en technische normen te informeren en te begeleiden.

  Bovendien beschikt België nu over website gewijd aan de interoperabiliteit in het kader van e-government en de informatiemaatschappij. Deze website ligt in het verlengde van het Europees interoperabiliteitskader dat op 16 december 2010 door de Europese Commissie werd goedgekeurd.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018