Table of Contents

  Opgelet! U kunt niet meer deelnemen aan deze oproep.

  In het kader van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) lanceerde de FOD Economie op 27 Juli 2022 vijf projectoproepen ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo’s (<50 vte’s), inclusief zelfstandigen, actief in de traditionele sectoren (niet-technologisch) en met een lage maturiteit in cyberbeveiliging.

  Die actie wordt uitgevoerd onder toezicht van de vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie, mevrouw Petra De Sutter; en de vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen en Kmo’s, de heer David Clarinval.

  Context

  Het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt zich en is inmiddels gemeengoed in een groeiend aantal economische sectoren. De COVID-19-pandemie heeft de verankering van digitale gewoonten versneld, met name door de acceptatie van e-commerce te vergroten, maar ook op het gebied van werken op afstand en contactloos betalen. De gezondheidscrisis heeft ook de kwetsbaarheid van kleine en middelgrote bedrijven, in alle sectoren, aan het licht gebracht en geleid tot een toename van cyberaanvallen.

  Kmo’s hebben vaak niet de nodige expertise in huis om cyberdreigingen te herkennen en zijn in het nadeel ten opzichte van grote organisaties qua kosten, impact, enz. Bovendien hebben maar weinigen cyberstrategieën of “cyberreflexen” ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk om bedrijven en werknemers bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging en hen te ondersteunen bij het vergroten van hun cyberweerbaarheid.

  Welke thema’s waren opgeroepen voor de projecten om de cyberweerbaarheid van kmo’s en zelfstandigen te vergroten?

  Projectleiders konden een project indienen via vijf verschillende projectoproepen (vier op nationaal niveau en één op regionaal niveau, zelf onderverdeeld in drie percelen, één per gewest):

  1. Nationale projectoproep – Thema 1: organisatorische maatregelen.
   Het doel van die oproep was om kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om te handelen vanuit het belang voor hen om als organisatie een duidelijk beeld te hebben van hun cyberbeveiligingssituatie en hun preventie- en reactievermogen op een cyberincident.
    
  2. Nationale projectoproep – Thema 2: technische maatregelen.
   Het doel van die oproep was om kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om te handelen naar het belang van het gebruik van de juiste defensie-instrumenten, die up-to-date te houden en de resultaten te kunnen interpreteren.
    
  3. Nationale projectoproep – Thema 3: opleiding en toegang tot vaardigheden.
   Het doel van die oproep was om kmo’s op te leiden en hen in staat te stellen de beste weg te bepalen om toegang te krijgen tot de nodige vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging.
    
  4. Nationale projectoproep – Thema 4: professionele ondersteuning.
   Het doel van die oproep was om kmo’s professioneel te ondersteunen bij het verbeteren van hun cybersecurity, complementair aan wat gepland is via de andere projectoproepen.
    
  5. Regionale projectoproep – Thema 5: specifieke transversale projecten.
   Het doel van die oproep was het verbeteren van de cyberbeveiliging (bewustzijn, vaardigheden, ondersteuning, enz.) van twee specifieke groepen kmo’s: vrouwelijke ondernemers en lokale handelaars. De projecten moesten worden ontwikkeld volgens een regionale aanpak, naast de acties die reeds door de regionale overheden van het betrokken Gewest worden uitgevoerd.

  De vier oproepen voor nationale projecten (thema’s 1 t/m 4) hadden dezelfde voorwaarden. Alleen hun doelstellingen verschilden.

  De regionale projectoproep (thema 5) had speciale voorwaarden, in lijn met zijn regionale reikwijdte.

  Wie kon een project indienen?

  Deze projectoproepen stonden open voor organisaties en ondernemingen, alsook consortia, die via concrete initiatieven willen bijdragen tot de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen.

  Projectleiders (een organisatie/onderneming of een vereniging van een of meer organisaties/ondernemingen) moesten aantonen dat zij:

  • beschikken over deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging en kmo's;
  • kennis hebben van de behoeften van de doelgroep;
  • ervaring hebben met het ontwikkelen van een aanbod voor deze doelgroep.

  Deze oproepen stonden ook open voor organisaties en ondernemingen uit andere lidstaten van de EU.

  De vereiste deskundigheid, kennis en ervaring konden worden verstrekt door uitbesteding van aan derden (maximaal 49% van het totale projectbudget).

  Resultaten van de projectoproepen

  De namen van de winnaars van de verschillende oproepen werden officieel bekendgemaakt op 31 mei 2023 in aanwezigheid van de twee bevoegde ministers.

  Nationale projectoproep – Thema 1: organisatorische maatregelen

  Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen en SafeShops.be – BeCyberSafe

  BeCyberSafe is een opleidingstraject dat in drie verschillende formats algemene en specifieke kennis aanbiedt om handelaars vertrouwd te maken met de problematieken en gevoeligheden van e-commerce op organisatorisch vlak. Via webinars, podcasts en een schriftelijk naslagwerk delen tal van experts hun kennis opdat handelaars van hun webshop een veilige en betrouwbare plek kunnen maken.

  Unizo – ORG2CS – Organisatorische Maatregelen

  Het project ORG2CS Organisatorische Maatregelen heeft als doelstelling een basisgids cybersecurity te ontwikkelen voor kmo’s en alle betrokkenen, met als einddoel hen te ondersteunen in de verhoging van hun maturiteit op vlak van cyberbeveiliging. Dit gaat via bewustmaking van het belang van beveiliging, een duidelijk beeld van hun cyberbeveiligingssituatie en de mogelijkheden om als organisatie een cyberincident te voorkomen en hoe hierop te reageren.

  Nationale projectoproep – Thema 2: technische maatregelen

  Jimber – Network isolation

  Veel bedrijven krijgen te maken met cyberaanvallen. Een slecht beveiligd netwerk zorgt ervoor dat de hackers snel de controle over het hele netwerk kunnen overnemen. Network Isolation laat bedrijven toe om hun netwerk eenvoudig te beveiligen. Dit op het hoogste niveau en op een kostenefficiënte manier zonder de aankoop van dure hardware. Network Isolation is gebaseerd op het zero-trust principe. Dit betekent dat je niks vertrouwt en alles verifieert.

  Nationale projectoproep – Thema 3: opleiding en toegang tot vaardigheden

  CyberWayFinder – Learn, Secure, Repeat

  Sinds de oprichting heeft het programma CyberWayFinder zich altijd ingezet om de principes van cyberbeveiliging over te dragen aan zijn studenten. Nu breidt het programma zijn doelgroep uit naar kmo’s, die een centrale rol spelen in onze economie maar ook grote opleidingsbehoeften hebben voor de bescherming van hun gegevens. CyberWayFinder zal de komende twee jaar cyberbeveiligingscursussen aanbieden aan kmo’s in de regio Brussel.

  Federatie van Algemene Bouwaannemers – Bevordering cyberweerbaarheid van kmo’s: de snelbouwstenen van een cyberveilige(re) bedrijfsvoering

  Door de digitale revolutie en het toenemende gebruik van nieuwe technologieën hebben cybercriminelen de afgelopen jaren op steeds innovatievere manieren toegang gekregen tot uw gevoelige (bedrijfs)gegevens. Toch lijken de meeste ondernemers zich nog onvoldoende bewust van de mogelijke impact van een cyberaanval op hun bedrijf. Daarom heeft de Federatie van Algemene Bouwaannemers besloten een aantal praktische tips en trucs op een rij te zetten om zo bedrijven te helpen hun cyberbeveiliging te verbeteren.

  Headmind Partners Belgium – Be Aware. Your safety is our success!

  Headmind Partners, een adviesbureau op het gebied van cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, opgericht in 2000, biedt aan om werknemers bewust te maken van cyberbeveiliging door middel van innovatief en impactvol onderwijs. Met meer dan 15 jaar ervaring op dit gebied, zal Headmind Partners workshops voor crisis- en bewustmakingsoefeningen ontwikkelen, van het type “escape game”, om de goede praktijken en reflexen van de werknemers van elk bedrijf te testen/corrigeren. Het bedrijf zal zo zijn cyberweerbaarheid vergroten.

  Nviso – CyBErWise

  CyBErWise is bedoeld om kmo’s en individuen te helpen bij het aanleren en testen van veilig gedrag dat van toepassing is op alledaagse situaties en dat hun bedrijf en hun klanten zal beschermen. Het combineert online games en shows op professionele evenementen om deelnemers te helpen zelf te ontdekken in hoeverre ze voorbereid zijn op cyberdreigingen en om middelen te identificeren die hen kunnen helpen hun cyberveiligheid te verbeteren.

  Psybersafe – Psybersafe. Behavioural science based cyber security awareness training

  Psybersafe is een bewezen online trainingsprogramma dat gericht is op gedragsverandering. De meeste succesvolle cyberaanvallen worden veroorzaakt door een simpele menselijke fout. Het is daarom belangrijk dat organisaties investeren in kwaliteitsvolle en langdurige training die mensen aanmoedigt om hun manier van handelen en hun gedrag te veranderen. Psybersafe is ontworpen door experts op het gebied van gedragswetenschappen en cyberbeveiliging. Het programma biedt een meetbare leerervaring via korte, boeiende afleveringen die een bewezen positieve impact hebben, waardoor mensen een echte eerste verdedigingslinie worden.

  Sirris, Howest, VUB et UCLouvain – CyberActive. Activating cybersecurity skills in value chains for manufacturing and digital services

  Het CyberActive-initiatief heeft tot doel de cyberbeveiligingsvaardigheden van kmo’s en zelfstandigen in twee ecosystemen te vergroten: industrie en digitale diensten. Zo creëren en leveren ze in heel België een set van drie soorten middelen om de cyberweerbaarheid te versterken:

  • trainingen van 2 uur,
  • educatief presentatiemateriaal
  • instructiefilms.

  Het consortium bestaat uit vier partners met een bewezen staat van dienst op het vlak van cybersecurity: Sirris, Howest, UCLouvain en VUB.

  Xerius Contact – Cyberveilig ondernemen

  In interactieve online trainingen en live webinars komen de vaardigheden aan bod die je als ondernemer nodig hebt om je te wapenen tegen cybercriminaliteit. Die opleidingen behandelen onderwerpen als

  • netwerk- en systeembeveiliging,
  • nieuwe wetgeving,
  • technologieën en relevante actualiteiten.

   Na deze gratis training weten ondernemers perfect hoe ze hun onlinesystemen moeten beveiligen. Bovendien kunnen ze meer gerichte opdrachten toevertrouwen aan hun IT-leveranciers.

  Nationale projectoproep – Thema 4: professionele ondersteuning

  Cresco Cybersecurity – Cybersecurity Improvement Trajectory

  Het project bestaat uit een uitgebreid traject om cyberbeveiliging te verbeteren en een interactieve casestudygids. Tijdens het cybersecurity-verbeteringstraject zullen bedrijven worden geholpen om een duidelijk beeld te krijgen van hun werkelijke niveau van cybersecurity en hoe dit te verbeteren. De interactieve casestudygids zal een reeks echte cases zijn op basis van de resultaten van de cybersecurity-verbeteringstrajecten. Het wordt een praktische gids met gedetailleerde quick wins, strategieën en tools om het volwassenheidsniveau van kmo’s op het gebied van cyberbeveiliging te verbeteren.

  Jimber – Light Security Audit

  Dagelijks worden Belgische kmo’s geconfronteerd met cybercriminelen. Deze cybercriminelen zijn vaak succesvol in het hacken van bedrijfsnetwerken omdat kmo’s zich niet bewust zijn van cyberbeveiliging. Tijdens de Light Security Audit laat Jimber zijn ethische hackers los op het commerciële netwerk van de kmo. Zo krijgt de kmo een volledig beeld van de zwakke schakels in zijn netwerk.

  Regionale projectoproep – Thema 5: specifieke transversale projecten

  Centre IFAPME de Charleroi ASBL en CreaD ASBL – Cyber-week

  Cyber-week is een programma van één week gericht op sensibilisering, training en ondersteuning in cybersecurity voor vrouwelijke ondernemers en lokale Waalse handelaars. Deze week biedt hun gratis webinars en trainingsworkshops, maar ook online en face-to-face ondersteuning van experts. Het is nu of nooit om de online beveiliging van uw bedrijf tegen lage kosten te versterken.

  Binnenkort vindt u meer informatie (hoe deelnemen, links naar de projecten, …) op mijnzaakcyberveilig.be.

  Nog vragen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Dienst Europe en Ondernemerschap
  Dienst Europa en Internationaal
  4de verdieping, bureau 04B23/24
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België

  E-mail: cyber4sme@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  8 november 2023