Deze rubriek bevat cijfergegevens over ICT in België. Indien mogelijk wordt telkens de positionering van België binnen de Europese Unie weergegeven. De bronnen worden vermeld in de brochure Barometer van de informatiemaatschappij 2020 (PDF, 4.2 MB)

De indicatoren hebben betrekking op verschillende onderwerpen:

  • de internetinfrastructuur;
  • de huishoudens en individuen;
  • de ondernemingen;
  • de deeleconomie;
  • de elektronische handel;
  • de e-government.

Het grootste deel van deze indicatoren wordt, aan de hand van enquêtes die in meerdere landen worden afgenomen, verzameld door overheidsinstanties. Deze gegevens zijn belangrijk om België zowel op nationaal als internationaal vlak te positioneren op ICT-vlak. Sommige indicatoren maken het ook mogelijk een stand van zaken van ons land op te maken inzake de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa tegen 2020 en de globale index “Digital Economy and Society Index” (DESI).

Internetinfrastructuur (2019)

De dekking van de Belgische huishoudens met een basisbreedbandverbinding is bijna totaal in juni 2019, omdat dit 99,98 % bereikt. De dekking van een vaste breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps (of NGA), bereikte 99,09 %, ofwel de op drie na beste prestatie van de EU. De convergentie van deze twee percentages lijkt erop te wijzen dat België een goede breedbandkwaliteit heeft. Eind 2019 is 96 % van de abonnementen op vast breedbandinternet gebaseerd op snelheden van minstens 30 Mbps, waarmee ons land aan de top van de 28 EU-landen staat. Abonnementen van ten minste 100 Mbps vertegenwoordigen 63% van het totaal in België, wat ons land in de zevende positie van de EU plaatst; aan de Europese top staat Zweden met 76 %.

De dekkingsgraad (in % van de huishoudens) met mobiel internet 4G  bedroeg medio 2019 100 % in België, de 2e plaats van de EU. Ondanks de bijna volledige dekking van de bevolking blijft de penetratiegraad van mobiel breedbandinternet (≥ 3G) in België laag. In december 2019 had ons land 87,5 abonnementen (3G of meer) per 100 inwoners, wat ver onder het EU-gemiddelde (100,2) ligt. Dat plaatst ons op een bescheiden 21e plaats op de Europese ranglijst.

Huishoudens en individuen (2019)

89,7 % van de huishoudens in België beschikte over een internetverbinding.

6,9 % (vrouwen 8 %, mannen 5,9 %) van de individuen (16-74 jaar) in België heeft nooit gebruikgemaakt van het internet. Dit cijfer betekent een daling van 1,7 procentpunt ten opzichte van 2018.

In België gebruikt 43 % (vrouwen 41 %, mannen 44 %) van de individuen (16-74 jaar) een opslagruimte op internet of cloud- computingdiensten voor particuliere doeleinden.

76 % (vrouwen 76 %, mannen 75 %) van de Belgische particulieren (16 tot 74 jaar) gebruikten het internet om te communiceren via sociale netwerken.

Ondernemingen met minstens tien werknemers (2019)

99,4 % van de ondernemingen gevestigd in België heeft breedband (vast of mobiel).

60 % van de ondernemingen gevestigd in België gebruikt snelle breedband (≥ 30 Mbps), tegenover 50 % van de Europese ondernemingen. De ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps) wordt gebruikt door 31 % van de ondernemingen in België, tegenover 22 % op Europees niveau.

Deeleconomie (2019)

21 % van de particulieren regelde de reservatie/huur van de accommodatie via een daartoe voorziene applicatie of een specifieke website, terwijl 8 % dat deed via een website of een andere applicatie.

7 % van de particulieren regelde het gebruik van de vervoerdienst via een applicatie of een specifieke website, terwijl 2 % dat deed via een website of een andere applicatie.

Elektronische handel (2019)

66 % van de inwoners in België heeft online aankopen gedaan, ofwel een stijging in twaalf maanden van 5,5 procentpunt.

32,5 % van de omzet van ondernemingen gevestigd in België komt uit elektronische handel. 17,5 % komt uit de verkoop via EDI en 15,1 % uit de verkoop (exclusief btw) via een website.

31 % van de Belgische ondernemingen doet aan online verkoop (Europese gemiddelde, 20 %).

E-government (2019)

59 % van de burgers (vrouwen 56 %, mannen 61 %) heeft van het internet gebruikgemaakt voor zijn betrekkingen met overheidsinstanties.

40 % van de particulieren die in België (vrouwen 37 %, mannen 44 %) gevestigd zijn, heeft ingevulde formulieren gestuurd naar overheidsinstanties via het internet, waardoor België op de 13e plaats staat in de EU. Als die resultaten beperkt zouden blijven tot personen die formulieren moesten invullen en doorsturen naar de overheid, zou 53 % van hen dat doen via het internet (vrouwen 50 %, mannen 56 %); ons land staat op de 24e plaats van de EU,

87 % van de PB-aangiften (personenbelasting) exclusief VVA (vereenvoudigde aangiften) werden elektronisch aan de belastingdienst toegezonden.

Laatst bijgewerkt
19 november 2021