Deze rubriek bevat cijfergegevens over ICT in België. Indien mogelijk wordt telkens de positionering van België binnen de Europese Unie weergegeven. De bronnen worden vermeld in de brochure Barometer van de informatiemaatschappij 2019 (PDF, 4.04 MB)

De indicatoren hebben betrekking op verschillende onderwerpen:

  • de internetinfrastructuur;
  • de huishoudens en individuen;
  • de ondernemingen;
  • de deeleconomie;
  • de elektronische handel;
  • de e-government.

Het grootste deel van deze indicatoren wordt, aan de hand van enquêtes die in meerdere landen worden afgenomen, verzameld door overheidsinstanties. Deze gegevens zijn belangrijk om België zowel op nationaal als internationaal vlak te positioneren op ICT-vlak. Sommige indicatoren maken het ook mogelijk een stand van zaken van ons land op te maken inzake de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa tegen 2020 en de globale index “Digital Economy and Society Index” (DESI).

Internetinfrastructuur (2018)

De dekking van de Belgische huishoudens met een basisbreedbandverbinding is bijna totaal in juni 2018, omdat dit 99,93 % bereikt. De dekking van een vaste breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps (of NGA), bereikte 98,99 %, ofwel de op drie na beste prestatie van de EU. De convergentie van deze twee percentages lijkt erop te wijzen dat België een goede breedbandkwaliteit heeft. In juli 2018 is 89 % van de abonnementen op vast breedbandinternet gebaseerd op snelheden van minstens 30 Mbps, waarmee ons land aan de top van de 28 EU-landen staat. Abonnementen van ten minste 100 Mbps vertegenwoordigen 53% van het totaal in België, wat ons land in de vierde positie van de EU plaatst; aan de Europese top staat Zweden met 71 %.

De dekkingsgraad (in % van de huishoudens) met mobiel internet 4G  bedroeg medio 2018 99,63 % in België, de 2e plaats van de EU. Ondanks de bijna volledige dekking van de bevolking blijft de penetratiegraad van mobiel breedbandinternet (≥ 3G) in België laag. In juli 2018 had ons land 75,6 abonnementen (3G of meer) per 100 inwoners, wat ver onder het EU-gemiddelde (96) ligt. Dat plaatst ons op een bescheiden 24e plaats op de Europese ranglijst.

Huishoudens en individuen (2018)

87 % van de huishoudens in België beschikte over een internetverbinding. Een overweldigende meerderheid had een internetbreedbandverbinding (96 %).

8,6 % (vrouwen 10,1 %, mannen 7,1 %) van de individuen (16-74 jaar) in België heeft nooit gebruikgemaakt van het internet. Dit cijfer betekent een daling van 1,2 procentpunt ten opzichte van 2017.

In België gebruikt 38 % (vrouwen 36 %, mannen 41 %) van de individuen (16-74 jaar) een opslagruimte op internet of cloud- computingdiensten voor particuliere doeleinden.

73 % (vrouwen 72 %, mannen 73 %) van de Belgische particulieren (16 tot 74 jaar) gebruikten het internet om te communiceren via sociale netwerken.

Ondernemingen met minstens tien werknemers (2018)

97,3 % van de ondernemingen gevestigd in België heeft breedband (vast of mobiel).

57 % van de ondernemingen gevestigd in België gebruikt snelle breedband (≥ 30 Mbps), tegenover 44 % van de Europese ondernemingen. De ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps) wordt gebruikt door 29 % van de ondernemingen in België, tegenover 18 % op Europees niveau.

40 % van de ondernemingen koopt cloudcomputingdiensten en 30 % van de bedrijven betalen om te adverteren op internet.

21 % van de ondernemingen sturen e-facturen die automatisch kunnen worden verwerkt en 33 % ontvangen.

Deeleconomie (2018)

18 % van de particulieren regelde de reservatie/huur van de accommodatie via een daartoe voorziene applicatie of een specifieke website, terwijl 6 % dat deed via een website of een andere applicatie.

7 % van de particulieren regelde het gebruik van de vervoerdienst via een applicatie of een specifieke website, terwijl 2 % dat deed via een website of een andere applicatie.

Elektronische handel (2018)

60,5 % van de inwoners in België (vrouwen 59,9 %, mannen 61,1 %) heeft online aankopen gedaan, ofwel een stijging in twaalf maanden van 0,9 procentpunt.

32,5 % van de omzet van ondernemingen gevestigd in België komt uit elektronische handel. 17 % komt uit de verkoop via EDI en 15,5 % uit de verkoop (exclusief btw) via een website.

30 % van de Belgische ondernemingen doet aan online verkoop (Europese gemiddelde, 20 %).

49 % van de Belgische ondernemingen doet aan online aankopen (Europese gemiddelde, 45 %).

E-government (2018)

56 % van de burgers (vrouwen 54 %, mannen 59 %) heeft van het internet gebruikgemaakt voor zijn betrekkingen met overheidsinstanties.

37 % van de particulieren die in België (vrouwen 34 %, mannen 41 %) gevestigd zijn, heeft ingevulde formulieren gestuurd naar overheidsinstanties via het internet, waardoor België op de 13e plaats staat in de EU. Als die resultaten beperkt zouden blijven tot personen die formulieren moesten invullen en doorsturen naar de overheid, zou 51 % van hen dat doen via het internet (vrouwen 48 %, mannen 54 %); ons land staat op de 19e plaats van de EU,

54 % van de PB-aangiften (personenbelasting) werden elektronisch aan de belastingdienst toegezonden.

Het aantal bezoeken aan de site mypension.be is met 40 % afgenomen in de loop van twaalf maanden: van 888.704 in november-december 2017 tot 531.513 in november-december 2018.

De facturen die de autoriteiten in het kader van de elektronische b2g-facturering heeft ontvangen is gestegen met 106 % in de loop van twaalf maanden: van 30.967 in november-december 2017 tot 63.780 in november-december 2018.

Laatst bijgewerkt
21 februari 2020