ICT in cijfers

Table of Contents

  Deze rubriek bevat cijfergegevens over ICT in België. Indien mogelijk wordt telkens de positionering van België binnen de Europese Unie weergegeven. De bronnen worden vermeldt in de brochure Barometer van de informatiemaatschappij 2017 (PDF, 7.79 MB)

  De indicatoren hebben betrekking op verschillende onderwerpen:

  • de internetinfrastructuur;
  • de huishoudens en individuen;
  • de ondernemingen;
  • de samenwerkingsplatformen;
  • de elektronische handel;
  • de e-government.

  Het grootste deel van deze indicatoren wordt, aan de hand van enquêtes die in meerdere landen worden afgenomen, verzameld door overheidsinstanties. Deze gegevens zijn belangrijk om België zowel op nationaal als internationaal vlak te positioneren op ICT-vlak. Sommige indicatoren maken het ook mogelijk een stand van zaken van ons land op te maken inzake de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa tegen 2020 et de globale index “Digital Economy and Society Index” (DESI).

  Internetinfrastructuur (2016)

  De dekking van de Belgische huishoudens met een basisbreedbandverbinding is bijna totaal in juni 2016, omdat dit 99,9 % bereikt. De dekking van een breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps (of NGA), bereikte 98,9 %, oftewel de op twee na beste prestatie van de EU. De convergentie van deze twee percentages lijkt erop te wijzen dat België een goede breedbandkwaliteit heeft. In juli 2016 de penetratiegraad van ultrasnelle breedband (ten minste 100 Mbps) 13,7 % voor de Belgische bevolking, hetgeen ons land een derde plaats verschaft binnen de EU; aan de Europese top staat Zweden met 18 %.

  Huishoudens en individuen (2016)

  85 % van de huishoudens in België beschikte over een internetverbinding. Een overweldigende meerderheid had een internetbreedbandverbinding (97 %).

  11,2 % (vrouwen 12,4 %, mannen 10 %) van de individuen (16-74 jaar) in België heeft nooit gebruik gemaakt van het internet. Dit cijfer betekent een daling van 1,7 procentpunt ten opzichte van 2014.

  In België gebruikt 36,9 % van de individuen (16-74 jaar) een opslagruimte op internet of cloud computing-diensten voor particuliere doeleinden.

  69,3 % van de Belgische particulieren (16 tot 74 jaar) gebruikten het internet om te communiceren via sociale netwerken.

  Ondernemingen met minsten tien werknemers (2016)

  97,4 % van de ondernemingen gevestigd in België heeft breedband (vast of mobiel), dit percentage is bijna 100 % in de middelgrote en grote ondernemingen.

  50,3 % van de ondernemingen gevestigd in België gebruikt snelle breedband (≥ 30 Mbps), tegenover 31,7 % van de Europese ondernemingen. De ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps) wordt gebruikt door 22,9 % van de ondernemingen in België, tegenover 12,5 % op Europees niveau.

  74,2 % van de ondernemingen gevestigd in België gebruikt een mobiele breedbandverbinding (3G of 4G), wat hoger ligt dan het Europese gemiddelde (67,2 %).

  28,5 % van de ondernemingen koopt cloudcomputingdiensten.

  15,5 % van de ondernemingen sturen e-facturen die automatisch kunnen worden verwerkt.

  17 % van de ondernemingen hebben massale hoeveelheden (big data) geanalyseerd en bij grote bedrijven ligt dit percentage hoger, nl. 41,8 %.

  Samenwerkingsplatformen (2016)

  In België, 38 % de personen vanaf 15 jaar heeft horen spreken van de samenwerkingsplatformen of zelf een beroep op gedaan, tegen 52 % op het Europese niveau.

  In België, 8 % de personen vanaf 15 jaar (vrouwen 6 %, mannen 11 %) deed minstens één keer beroep op de diensten van een samenwerkingsplatform, tegen 17 % op het Europese niveau.

  Van alle personen die verklaren een of meer dergelijke platformen te hebben bezocht, heeft 22 % er reeds diensten aangeboden in België (vrouwen 11 %, mannen 29 %), t.o.v 32 % op Europees niveau.

  Elektronische handel (2016)

  56,8 % van de inwoners in België (vrouwen 55,3 %, mannen 58,3 %) heeft online aankopen gedaan, oftewel een procentstijging in twaalf maanden van 1,6 procentpunt.

  28,6 % van de omzet van ondernemingen gevestigd in België komt uit elektronische handel. 18 % komt uit de verkoop via EDI en 10,7 % uit de verkoop (exclusief btw) via een website.

  25,6 % van de Belgische ondernemingen doet aan onlineverkoop (Europese gemiddelde, 20,4 %).

  39,9 % van de Belgische ondernemingen doet aan onlineaankopen (Europese gemiddelde, 42,4 %).

  E-government (2016)

  54,9 % van de burgers (vrouwen 52,8 %, mannen 57 %) heeft van het internet gebruik gemaakt voor zijn betrekkingen met overheidsinstanties.

  34,9 % van de particulieren dat in België (vrouwen 31,7%, mannen 38,1 %) is gevestigd heeft ingevulde formulieren gestuurd naar overheidsinstanties via internet, oftewel een getal dat op de 9e plaats staat in de EU.

  54% van de PB-aangiften (personenbelasting) werden elektronisch aan de belastingdienst toegezonden, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2012.

  Laatst bijgewerkt
  3 mei 2018