Table of Contents

  Deze rubriek bevat cijfergegevens over ICT in België. Indien mogelijk wordt telkens de positionering van België binnen de Europese Unie weergegeven. De bronnen worden vermeld in de brochure Barometer van de informatiemaatschappij 2018 (PDF, 10.11 MB)

  De indicatoren hebben betrekking op verschillende onderwerpen:

  • de internetinfrastructuur;
  • de huishoudens en individuen;
  • de ondernemingen;
  • de deeleconomie;
  • de elektronische handel;
  • de e-government.

  Het grootste deel van deze indicatoren wordt, aan de hand van enquêtes die in meerdere landen worden afgenomen, verzameld door overheidsinstanties. Deze gegevens zijn belangrijk om België zowel op nationaal als internationaal vlak te positioneren op ICT-vlak. Sommige indicatoren maken het ook mogelijk een stand van zaken van ons land op te maken inzake de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa tegen 2020 en de globale index “Digital Economy and Society Index” (DESI).

  Internetinfrastructuur (2017)

  De dekking van de Belgische huishoudens met een basisbreedbandverbinding is bijna totaal in juni 2017, omdat dit 99,93 % bereikt. De dekking van een vaste breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps (of NGA), bereikte 98,97 %, ofwel de op twee na beste prestatie van de EU. De convergentie van deze twee percentages lijkt erop te wijzen dat België een goede breedbandkwaliteit heeft. In juli 2017 is de dekkingsgraad van ultrasnelle breedband (ten minste 100 Mbps) 19,8 % voor de Belgische bevolking, hetgeen ons land een tweede plaats verschaft in de EU; aan de Europese top staat Zweden met 24 %.

  De dekkingsgraad (in % van de huishoudens) met mobiel internet 3G+ (HSPA) bedroeg medio 2017 99,97 % in België, de 5e plaats van de EU. Ondanks de bijna volledige dekking van de bevolking blijft de dekking voor mobiel internet in België laag. In juni 2017 beschikte 72,65 % van de Belgen over dat type abonnement, wat ver onder het EU-gemiddelde (90,20 %) ligt. Dat plaatst ons op een bescheiden 24e plaats op de Europese ranglijst.

  Huishoudens en individuen (2017)

  In België beschikt 30 % (vrouwen 31 %, mannen 28 %) van de individuen (16-74 jaar) over gemiddelde algemene digitale vaardigheden, 27 % (vrouwen 28 %, mannen 26 %) heeft weinig vaardigheden en 31 % (vrouwen 28 %, mannen 34 %) heeft meer gevorderde vaardigheden.

  86 % van de huishoudens in België beschikte over een internetverbinding. Een overweldigende meerderheid had een internetbreedbandverbinding (98 %).

  9,8 % (vrouwen 10,6 %, mannen 9,1 %) van de individuen (16-74 jaar) in België heeft nooit gebruikgemaakt van het internet. Dit cijfer betekent een daling van 1,4 procentpunt ten opzichte van 2016.

  In België gebruikt 38 % van de individuen (16-74 jaar) een opslagruimte op internet of cloud- computingdiensten voor particuliere doeleinden.

  72 % van de Belgische particulieren (16 tot 74 jaar) gebruikten het internet om te communiceren via sociale netwerken.

  Ondernemingen met minstens tien werknemers (2017)

  97,9 % van de ondernemingen gevestigd in België heeft breedband (vast of mobiel).

  54 % van de ondernemingen gevestigd in België gebruikt snelle breedband (≥ 30 Mbps), tegenover 38 % van de Europese ondernemingen. De ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps) wordt gebruikt door 26 % van de ondernemingen in België, tegenover 16 % op Europees niveau.

  73 % van de ondernemingen gevestigd in België gebruikt een mobiele breedbandverbinding (3G of 4G), wat hoger ligt dan het Europese gemiddelde (69 %).

  40 % van de ondernemingen koopt cloudcomputingdiensten.

  18 % van de ondernemingen sturen e-facturen die automatisch kunnen worden verwerkt. Ondanks een progressie met 2,8 procentpunt op twaalf maanden tijd, blijft België op de 14e plaats in de ranglijst van de Europese lidstaten.

  58 % van de Belgische ondernemingen maakte gebruik van de sociale media, tegenover 47 % in EU. De grote ondernemingen in het bijzonder maken massaal gebruik van de sociale media: 88 % in België, tegenover 72 % in Europa.

  Deeleconomie (2017)

  13 % van de particulieren regelde de reservatie/huur van de accommodatie via een daartoe voorziene applicatie of een specifieke website, terwijl 7 % dat deed via een website of een andere applicatie.

  5 % van de particulieren regelde het gebruik van de vervoerdienst via een applicatie of een specifieke website, terwijl 2 % dat deed via een website of een andere applicatie.

  Elektronische handel (2017)

  59,6 % van de inwoners in België (vrouwen 58,7 %, mannen 60,5 %) heeft online aankopen gedaan, ofwel een stijging in twaalf maanden van 2,8 procentpunt.

  31,4 % van de omzet van ondernemingen gevestigd in België komt uit elektronische handel. 18,8 % komt uit de verkoop via EDI en 12,6 % uit de verkoop (exclusief btw) via een website.

  26 % van de Belgische ondernemingen doet aan online verkoop (Europese gemiddelde, 20 %).

  44 % van de Belgische ondernemingen doet aan online aankopen (Europese gemiddelde, 45 %).

  E-government (2017)

  55 % van de burgers (vrouwen 53 %, mannen 57 %) heeft van het internet gebruikgemaakt voor zijn betrekkingen met overheidsinstanties.

  37 % van de particulieren die in België (vrouwen 35 %, mannen 39 %) gevestigd zijn, heeft ingevulde formulieren gestuurd naar overheidsinstanties via het internet, waardoor België op de 10e plaats staat in de EU. Als die resultaten beperkt zouden blijven tot personen die formulieren moesten invullen en doorsturen naar de overheid, zou 50 % van hen dat doen via het internet (vrouwen 48 %, mannen 52 %); ons land staat op de 19e plaats van de EU,

  55 % van de PB-aangiften (personenbelasting) werden elektronisch aan de belastingdienst toegezonden, een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van 2015.

  In 2017 steeg het aantal bezoeken aan de site mypension.be van 52.517 unieke bezoekers in januari-februari tot 888.704 in november-december. De facturen die de autoriteiten in het kader van de elektronische b2g-facturering heeft ontvangen is gestegen met 275 % in de loop van twaalf maanden: van 8.267 in november-december 2016 tot 30.967 in november-december 2017.

  Laatst bijgewerkt
  2 oktober 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019