Table of Contents

  In 2022 heeft de Economische Inspectie 13.901 signalen (klachten en meldingen) ontvangen over e-commerce. Dat waren meldingen waarbij sprake was van een website of online applicatie als verkoopmethode. Van die meldingen hadden er 78 betrekking op het online doorverkopen van toegangskaarten voor evenementen of het toepassen van oneigenlijke prijzen of abnormale winsten op toegangskaarten. Voor 2021 waren er in totaal 15.233 meldingen en 11 meldingen over e-commerce.

  Daarnaast ontving de Economische Inspectie 359 meldingen over onrechtmatige benadering via e-mail (spam) in 2022, tegenover 259 meldingen in 2021.

  Als we kijken naar de trend in klachten en meldingen die de Economische Inspectie ontvangt over alle handelspraktijken, en dus niet alleen e-commerce, dan werden er in 2022 21.878 meldingen geregistreerd, tegenover 23.561 in 2021. Dat komt neer op een daling van 7,14 %.

  Bij de categorisering van meldingen wordt bepaald welke fenomenen of problematieken op de meldingen van toepassing zijn. Het gaat om maximaal zes fenomenen per melding.

  In de tabel hieronder worden de meest voorkomende problematieken weergegeven. Daarbij valt ook af te lezen hoeveel inkomende klachten en meldingen binnen die categorie vallen. Een melding kan meerdere problematieken bevatten.

   

   

  Opmerking: De notatie "n.e.g." betekent "niet elders gespecifieerd". Ze geeft meldingen aan die binnen de gelijknamige hoofdcategorie vallen, maar geen specifieke categoriecode hebben. Bijvoorbeeld, "praktijken m.b.t. betalingen - n.e.g." omvat alle waarschuwingen die in deze categorie vallen maar geen betrekking hebben op "aanrekening van betalingskosten", "verboden cash-betalingen" of "praktijken m.b.t. de aanvaarding van betaalmiddelen". Dat is een restcategorie van verschijnselen die niet tot een van deze subcategorieën behoren.

  Om de meldingen te categoriseren volgens de verschijnselen, worden de meldingen gecodeerd aan de hand van een hiërarchische nomenclatuur van vier niveaus, waarvan hieronder alleen de niveaus 1 en 2 worden gepresenteerd.

  Niveau 1 geeft een eerste categorisering: de klacht heeft betrekking op het bedrijfsmanagement, de prijszetting, de promotie, etc. Niveau 2 geeft een verdere uitsplitsing: onjuiste informatie over de prijs, het product, onjuiste beoordelingen, enz. De twintig meest voorkomende verschijnselen in bovenstaande tabel vallen allemaal in niveau 3 of 4, die de analyse verder verfijnen.

  Voor de volledigheid bieden we de volledige tabel aan in een downloadbaar Excel-bestand (XLSX, 921.94 KB).

  Laatst bijgewerkt
  30 augustus 2023