Table of Contents

    In 2022, beschikt 94,44 % van de Belgische huishoudens over een internetverbinding thuis, een stijging van 2,1 procentpunt ten opzichte van 2021.

    België bevindt zich boven het EU-gemiddelde (92,44 %), maar blijft achter op twee buurlanden: Nederland (98,28 %) en Luxemburg (97,64 %).

    De aanwezigheid van kinderen in huishoudens is een stimulans om een internetverbinding te hebben, aangezien 98,79 % van de huishoudens met ten minste één kind een aansluiting heeft, vergeleken met 92,93 % van de huishoudens zonder kinderen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2024