Table of Contents

  Elektronische handel (e-commerce) is de aankoop of verkoop van goederen of diensten via elektronische weg of via het internet.

  Online aankopen door particulieren

  74,83 % van de Belgen deed in 2022 online aankopen, waarmee België aanmerkelijk boven het Europese gemiddelde (68,02 %) ligt. Er is een zeer lichte daling van 0,4 procentpunt ten opzichte van 2021, dit zou men kunnen verklaren door het eindigen van de gezondheidscrisis waardoor er opnieuw meer fysiek aangekocht wordt.

  In vergelijking met onze buurlanden is er echter nog ruimte voor verbetering. Zo kopen veel meer inwoners uit Nederland (88,21 %), Luxemburg (80,81 %), Duitsland (76,18 %) en Frankrijk (76,17 %) online.

  Als we kijken naar het aantal internetgebruikers dat online aankopen deed gedurende de laatste 12 maanden, komt België boven het Europese gemiddelde (74,64 %) uit met een score van 79,16 %.

  Online winkelen bij buitenlandse verkopers

  In 2022 heeft 39,43 % van de in België gevestigde consumenten online gewinkeld in de laatste drie maanden bij verkopers in andere EU-landen, dat is 22,20 procentpunt boven het EU27-gemiddelde (17,24 %). Die gegevens moeten met de nodige voorzichtigheid worden geanalyseerd, omdat de consument niet altijd op de hoogte is van de werkelijke locatie van de verkoper.

  Frequentie van online aankopen

  De evolutie over drie jaar in de frequentie van online bestellingen (of aankopen) door e-shoppers wijst op een neerwaartse trend voor niet-frequente aankopen (1 of 2 keer), tegenover een opwaartse trend voor de frequente aankopen (meer dan 10 keer) over een periode van drie maanden.

  Online aankoopbedragen

  De toename van de frequentie van online aankopen heeft geleid tot een toename van de bestedingen. Online aankopen van 1.000 euro of meer kenden een stijging in 2021. Dezelfde trend tekent zich af bij aankopen tussen 500 en 1.000 euro. Bij aankopen van minder dan 500 euro blijft het aantal ongeveer gelijk.

  Online aankopen bij verkopers per geografisch gebied

  Tijdens de laatste drie maanden van 2022 gaf 81,76 % van de consumenten in België de voorkeur aan websites waarvan de verkopers in België gevestigd zijn om online aankopen te doen.

  Naast de aankopen bij Belgische verkopers, doen Belgen ook vaak aankopen bij verkopers uit andere EU-landen (62,99 %). Verkopers gevestigd in landen buiten de EU worden in mindere mate geraadpleegd als het gaat om online aankopen (15,20 %).

  In tegenstelling tot Belgische en Luxemburgse consumenten, zijn consumenten in de andere grenslanden minder geneigd om te kopen wanneer de verkoper in een ander EU-land is gevestigd.

  Profiel van online kopers

  Het aandeel online kopers varieert volgens de criteria leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Afhankelijk van het gehanteerde criterium varieert het aandeel tussen 49,32 % (vrouwen in de leeftijdscategorie 55-74 jaar) en 88,96 % (mannen met een hoog opleidingsniveau).

  De neiging om online te kopen is in de meeste leeftijdsgroepen licht gedaald tegenover 2021. Het hoogste aandeel voor vrouwen wordt gerapporteerd binnen de leeftijdscategorie 16-24 jaar, voor mannen is dat in de categorie 25-54 jaar.

  Vrouwen in de leeftijdsgroepen 16-24 jaar en 25-54 jaar bestellen vaker online dan mannen. De trend keert sterk om voor de leeftijdsgroep 55-74 jaar, wat betekent dat mannen in de leeftijdsgroep 16-74 jaar relatief vaker online kopen.

  Wanneer we kijken naar de leeftijdsgroep van 55-74 jaar, merken we op dat die groep het meest achterop hinkt in vergelijking met de andere twee leeftijdscategorieën. Individuen van 55-74 jaar bestelden in 2022 het minst vaak online. Bij vrouwen in die categorie is er zelfs een daling van ongeveer 2 procentpunt waar te nemen tegenover 2021, bij mannen daarentegen is er een stijging van bijna 3 procentpunt in deze categorie tegenover het jaar ervoor.

  De neiging om online te kopen vertoont een positief verband met het opleidingsniveau. Online kopers zijn bijna twee keer zo talrijk onder hoogopgeleiden (87,80 %) als onder laagopgeleiden (51,27%). De kloof (uitgedrukt in procentpunt) tussen vrouwen en mannen is ongunstig voor vrouwen, buiten in de categorie met een laag opleidingsniveau.

  Financiële activiteiten op het internet door particulieren

  In België kocht of verlengde 5,99 % van de internetgebruikers in 2022 een verzekering, al dan niet als onderdeel van een bundel met een andere dienst, of 4,11 procentpunt onder het EU27-gemiddelde (10,10 %). Voor die financiële activiteit is de genderkloof in het nadeel van de vrouwen.

  Als het gaat om het kopen of verkopen van aandelen, obligaties, fondsen of andere beleggingsdiensten, is er ook een groot verschil naargelang het geslacht en dat in het nadeel van vrouwen (2,43 %) ten opzichte van mannen (9,10 %).  

  Commerciële diensten aangeboden door particulieren

  Net als traditionele commerciële dienstverleners (taxibedrijven, hotels, reisbureaus, makelaars), kunnen ook particulieren accommodatie (kamers, appartementen, huizen, vakantiehuizen ...), vervoerdiensten, goederen of huishouddiensten aanbieden op websites of via applicaties. Die uitwisseling van goederen en diensten tussen individuen wordt ook wel "de deeleconomie" genoemd.

  Laatst bijgewerkt
  10 januari 2024